Chia sẻ: Tu sĩ với việc tái loan báo Tin mừng
Phụ đề: Nội san Tu sĩ Thành phố Hồ Chí Minh số 38 tháng 5/2003
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S38
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015140
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Tại sao phải tái Phúc âm hoá? 5
Lại lên đường từ Đức Kitô 28
Ta khát 40
Một cái nhìn về loan báo Tin mừng 47
Hiện diện và phục vụ sự sống 72
Tiến trình hoán cải của Thánh nữ Têrêsa 75
Thơ: Tứ Ca 103
Bảo vệ môi sinh, một vấn đề cho tu sĩ 104
Tin Giáo hội - Dòng tu 121