"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó" (Mt 5,3), ý nghĩa và thách đố của đời sống Linh mục
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Hoàng Văn Tùng
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013021
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 93
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN 2
MỤC LỤC 3
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 6
DẪN NHẬP 7
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KHÓ NGHÈO  
I. Khái niệm 10
1. Theo ngôn ngữ thông thường 10
2. Theo Kitô giáo 11
3. Hiểu thế nào về khó nghèo? 11
II. Nghèo khó trong Kinh thánh 12
1. Phân tích từ chìa khóa 12
2. Theo Điển ngữ Thánh Kinh 14
3. Người nghèo trong Cựu ước 15
4. Người nghèo trong Tân ước 16
III. Huấn quyền của Giáo hội về nghèo khó trong đời tu 17
1. Sống khó nghèo theo tinh thần tự nguyện 17
2. Bản tính của đức khó nghèo đời tu 19
3. Tương quan giữa khó nghèo và đời tu 21
4. Minh giải tinh thần khó nghèo trong đời tu 23
5. Người công dân Nước Trời sống tinh thần nghèo khó 24
CHƯƠNG II: Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỐNG NGHÈO KHÓ TRONG ĐỜI SỐNG LINH MỤC  
I. Vì Chúa Kitô và Tin mừng của Ngài 26
1. Theo gương Chúa Kitô nghèo khó 26
2. Yêu mến Chúa Kitô nghèo khó 28
3. Tiếp tục sứ mạng loan báo Tin mừng nghèo khó của Chúa Kitô 29
II. Dấu chỉ Nước Trời 31
1. Xây dựng Nước Trời tại trần thế 32
2. Dấu chỉ Nước Trời mai sau 34
III. Nhân chứng cùa Giáo hội 35
1. Dấn thân phục vụ Giáo hội 36
2. Chứng nhân giữa lòng Giáo hội 38
IV. Sống từ bỏ để làm người nghèo 39
1. Từ bỏ quyền sở hữu 40
2. Từ bỏ chính mình 43
V. Yêu thương con người 44
1. Liên đới và chia sẻ 45
2. Yêu thương và phục vụ người nghèo 46
3. Lắng nghe tiếng của người nghèo 48
4. Dấn thân chống lại đói nghèo và bất công 54
CHƯƠNG III: NHỮNG THÁCH ĐỐ KHI SỐNG NGHÈO KHÓ  
I. Thách đố trực tiếp 54
1. Chiều theo thân xác 56
2. Tiếp xúc với vật chất hằng ngày 57
3. Nguy cơ của lòng tham 58
4. Quan niệm sai lầm về Nước Trời 59
II. Thách đố gián tiếp 60
1. Thế gian đề cao giàu sang và danh vọng 60
2. Xã hội đề cao tiêu thụ 62
3. Thế gian duy tục hóa 63
III. Ảnh hưởng của những thách đố 64
1. Chay theo lối sống thực dụng 65
2. Thái độ dửng dưng với đau khổ 66
3. Mất lý tưởng theo Chúa Kitô 68
IV. Giải đáp thực thi sống nghèo khó 70
1. Mặc lấy tinh thần nghèo khó của Đức Giêsu 70
2. Cầu nguyện liên lỉ 73
3. Sống tinh thần nghèo khó buộc người dâng hiến phải từ bỏ 77
3.1. Của cải vật chất 77
3.2. Không sử dụng vật chất dư thừa và sang trọng 79
4. Theo gương Mẹ Maria sống nghèo khó 80
5. Vui tươi sống đời khó nghèo 82
V. Đường hướng mục vụ 86
1. Với bản thân 86
2. Công việc mục vụ cụ thể 86
2.1. Với bản thân 86
2.2. Với cộng đoàn giáo xứ 87
KẾT LUẬN 88
THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO 91