Đức Maria và Bí tích Thánh Thể
Tác giả: Chủng sinh Giuse Đỗ Công Hiến
Ký hiệu tác giả: DO-H
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013233
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 69
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân   
Viết tắt  
Dẫn nhập  
CHƯƠNG I: BÍ TÍCH THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI 1
I. Bí tích thánh thể là gì? 4
1. Việc thiết lập 5
2. Bí tích Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin 6
3. Bí tích Thánh Thể là sự tạ ơn 9
II. Bí tích Thánh Thể và Giáo hội 11
1. Bí tích Thánh Thể làm nên Giáo hội 11
2. Giáo hội làm nên Bí tích Thánh Thể 13
III. Tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể trong Giáo hội 14
1. Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của Hội thánh 14
2. Thánh Thể là lương thực nuôi dưỡng tín hữu 15
3. Thánh Thể là sự hiệp thông và hiệp nhất các Kitô hữu 17
CHƯƠNG II: ĐỨC MARIA SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
I. Đức Maria tiền dự vào Bí tích Thánh Thể qua mầu nhiệm nhập thể 20
1. Trong đức tin, Đức Maria đón nhận Chúa Giêsu 21
2. Trong đức mến, Đức Maria mang Chúa Giêsu cho tha nhân 23
3. Trong đức thờ phượng, Đức Maria chiêm ngắm Chúa Giêsu trong máng cỏ 24
II. Đức Maria tiền dự vào Bí tích Thánh Thể qua việc sống trước mầu nhiệm hy tế 26
1. Trong sự hy sinh của tiếng “fiat” hướng tới hy tế của Chúa Giêsu 26
2. Đức Maria tham dự trước chiều kích hy tế của Bí tích Thánh Thể 27
3. Từ tiệc cưới Cana hướng tới bàn tiệc Thánh Thể 30
III. Đức Maria tham dự vào Bí Tích Thánh Thể 33
1. Đức Maria tham dự vào hy tế của Đức Giêsu 33
2. Đức Maria cùng Giáo hội sơ khai cử hành Thánh Thể 38
3. Vai trò của Đức Maria trong phụng vụ thánh lễ của Giáo hội 40
CHƯƠNG III: ĐỨC MARIA, MẪU GƯƠNG CHO CÁC LINH MỤC TRONG VIỆC SỐNG BÍ TÍCH THỂ
I. Bí tích Thánh Thể và Đức Maria trong đời sống Linh mục 45
1. Bí tích Thánh Thể trong đời sống Linh mục 45
2. Đức Maria trong đời sống Linh mục 48
3. Bí tích Thánh Thể và Đức Maria trong đời sống Linh mục 49
II. Noi gương Đức Maria trong việc cử hành Bí tích Thánh Thể  
1. Cử hành trong Đức tin 51
2. Cử hành trong tâm tình hiến dâng 53
3. Cử hành trong tâm tình tạ ơn 55
III. Noi gương Đức Maria trong việc mục vụ Thánh Thể 56
1. Linh mục, “tấm bánh Giêsu” được bẻ ra cho tha nhân 56
2. Xây dựng sự hiệp nhất cộng đoàn giáo xứ trên nên tảng Thánh Thể 59
3. Sống Bí tích Thánh Thể trong việc loan báo Tin mừng 60
Kết luận 62
Thư mục sách tham khảo 62