Đức Giêsu Kitô: Bình an của người môn đệ
Tác giả: Chủng sinh Gioan B. Ngô Cao Dũng
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013804
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 75
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬN XÉT CỦA CHA GIÁO HƯỚNG DẪN  2
LỜI CÁM ƠN  3
DANH MỤC VIẾT TẮT  4
NHẬP ĐỀ  5
CHƯƠNG MỘT  
BÌNH AN TRONG THÁNH KINH VÀ TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI  8
1. Thuật ngữ “Bình An”  8
1.1. Trong tiếng Do-thái  8
1.2. Trong tiếng Hy-lạp  9
1.3. Trong tiếng La-tinh  9
1.4. Trong tiếng Hán  10
1.5. Trong tiếng Việt  10
2. Bình An trong Thánh Kinh  12
2.1. Cựu ước  12
2.2. Tân ước  17
3. Bình An trong Truyền thống Giáo Hội  20
3.1. Các Giáo huấn Giáo Hội  20
3.2. Bình an trong đời sống phụng vụ của Giáo Hội  23
CHƯƠNG HAI  
BÌNH AN CỦA ĐÚC GIÊ-SU KI-TÔ  25
1. Đức Giê-su, chứng nhân của Bình An  25
1.1. Đến từ Chúa Cha  25
1.2. Quà tặng của Chúa Thánh Thần  28
2. Đức Giêsu, hiện thân của Bình An  31
2.1. Ngôi Lời Nhập Thể: Hoàng tử Bình An  31
2.2. Tâm thế Bình an trong sứ vụ rao giảng công khai  35
2.3. Đức Giê-su: Bình an trong mầu nhiệm Khổ nạn và Phục sinh  41
3. Đức Giê-su, Đấng ban Bình An cho nhân loại  45
3.1. Đức Giê-su trao ban tình yêu  45
3.2. Bình an của Đức Giê-su giao hòa chúng ta với Thiên Chúa  46
3.3. Bình an của Đức Giê-su mang lại sự sống đời đời  47
CHƯƠNG BA  
NGƯỜI MÔN ĐỆ, KHÍ CỤ BÌNH AN CỦA ĐỨC KI-TÔ  49
1. Người môn đệ mang Bình An của Đức Ki-tô  49
1.1. Sống theo mẫu gương của Đức Ki-tô  49
1.2. Lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong lương tâm  51
2. Người môn đệ trao ban Bình An  53
2.1. Sống yêu thương  53
2.2. Sống sự thật và thực thi công lý  56
2.3. Sống niềm vui  57
2.4. Loan báo Tin Mừng  58
3. Những thách đố cho việc sống Bình An  60
3.1. Đau khổ  60
3.2. Tội lỗi  61
3.3. Chia rẽ, hận thù  63
4.  Những phương thức thực hành giúp sống Bình An nội tâm  64
4.1. Lãnh nhận các Bí tích  64
4.2. Đời sống cầu nguyện  66
4.3. Sống giây phút hiện tại và tinh thần phó thác  67
KẾT LUẬN  69
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
MỤC LỤC  74