Thánh Phanxicô Assisi - Mẫu gương khó nghèo cho đời sống Linh mục
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Văn Tuyên
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013256
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 58
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
2. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
4. MỤC ĐÍCH NHẮM TỚI 2
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
CHƯƠNG I - THÁNH PHANXICÔ SỐNG KHÓ NGHÈO THEO KINH THÁNH 4
I. Khái quát về khó nghèo 5
1. Khái niệm 5
1.1. Từ ngữ 5
1.2. Khái niệm 5
2. Phân loại khó nghèo 6
2.1. Cái nghèo về mặt sở hữu 6
2.2. Khó nghèo trong hiện hữu 6
II. Đức Khó nghèo tác động đến Thánh Phanxicô trong Cựu ước 7
1. Trong các Sách Ngũ Thư 7
2. Trong các Sách Ngôn Sứ 8
3. Trong các Sách Khôn Ngoan 9
III. Đức Khó nghèo tác động đến Thánh Phanxicô trong Tân ước 10
1. Quan niệm khó nghèo thời Chúa Giêsu 11
2. Đức Giêsu trở nên nghèo nhất trong nhóm nghèo của Thiên Chúa 12
3. Đức Giêsu, Đấng Mêsia của ngưòi nghèo 13
4. Giáo Hội của người nghèo 15
CHƯƠNG II - THÁNH PHANXICÔ TÌM GẶP ĐỨC GIÊSU QUA TÌNH THẦN KHÓ NGHÈO 18
I. Hành trình ơn gọi sống tinh thần khó nghèo của thánh Phanxicô 18
1. Phanxicô và gia đình 18
2. Khó nghèo theo nhãn quan của thánh Phanxicô Assisi 19
3. Bối cảnh xã hội, chính trị và tôn giáo 20
3.1. Về xã hội 20
3.2. Về chính trị 21
3.3. Vtôn giáo 21
4. Các giai đoạn ơn gọi của thánh Phanxicô Assisi 22
4.1. Giai đoạn niên thiếu 22
4.2. Giai đoạn hoán cải 23
4.3. Giai đoạn hoạt động 26
II. Sự thay đổi đến tinh thần nghèo khó của Thánh Phanxicô 27
1. Một con người thuộc giai cấp trưởng giả 27
2. Một con người sống tinh thần nghèo khó triệt để của Thiên Chúa 27
III. Chiêm ngắm Đức Kitô khó nghèo 28
1. Tinh thần nghèo khó theo luật Dòng thánh Phanxicô Assisi 28
2. Sự giàu sang của nghèo khó 30
3. Tình yêu với đức nghèo khó 31
CHƯƠNG III - SỨ ĐIỆP VỀ ĐỨC KHÓ NGHÈO CHO ĐỜI SỐNG LINH MỤC 35
I. Linh mục hằng chiêm ngưỡng Đức Kitô khó nghèo 35
1. Chiêm ngưỡng Đức Kitô, Vua của nghèo khó 35
2. Tình yêu Thập giá 36
3. Quy hướng cái nghèo về Đức Kitô 37
II. Sống cái nghèo của Linh mục 38
1. Xác định động lực sống khó nghèo 38
2. Sống thanh thoát với của cải vật chất 40
3. Dấn thân phục vụ tha nhân 43
4. Cầu nguyện, hy sinh và những việc âm thầm 44
III. Hoa trái thiêng liêng của đức khó nghèo trong đời sống linh mục 46
1. Sự tự do 46
2. Sự bình an 47
3. Sự thành thật 49
KẾT LUẬN 51
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54