Đời nội tâm, sức sống của Linh mục
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Hòa
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013253
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 63
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN III
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT IV
MỤC LỤC V
DẪN NHẬP 1
CHƯƠNG I: GIÁ TRỊ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỜI NỘI TÂM 4
1. ĐỜI NỘI TÂM LÀ GÌ? 4
1.1. Định nghĩa đời nội tâm 5
1.2. Ý nghĩa đời nội tâm 6
2. ĐỜI NỘI TÂM DUY TRÌ SỰ KẾT HỢP VỚI THIÊN CHÚA 7
2.1. Hướng lòng trí về Thiên Chúa 8
2.2. Duy trì lòng yêu mến Thiên Chúa 9
3. ĐỜI NỘI TÂM CHI PHỐI TOÀN BỘ ĐỜI SỐNG CỦA CON NGƯỜI 12
3.1. Chi phối hành động của lý trí và ý chí 12
3.2. Chi phối hành động của trái tim 14
CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG THẾ THỦ ĐẮC CHO ĐỜI NỘI TÂM 18
1. CÁC NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN 19
1.1. Đức Tin 19
1.2. Đức Cậy 22
1.3. Đức Mến 24
2. BA LỜI KHUYÊN TIN MỪNG 26
2.1. Đức Vâng Phục 27
2.2. Đức Khiết Tịnh 29
2.3. Đức Khó Nghèo 31
3. NHÂN SỐ NHÂN ĐỨC NHÂN BẢN 33
3.1. Đức Khiêm Nhường 34
3.2. Đức Kiên Nhẫn 36
3.3. Các Nhân Đức Trụ 39
CHƯƠNG III: ĐỜI NỘI TÂM TRỔ SINH HOA  TRÁI 44
1. ĐỜI NỘI TÂM LÀM PHONG PHÚ HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ 44
1.1. Sức mạnh cho hoạt động tông đồ 45
1.2 Gia tăng lòng nhiệt thành tông đồ 47
2. ĐỜI NỘI TÂM CHIẾU TỎA ÁNH SÁNG SIÊU NHIÊN 49
2.1. Nền tảng cho sự thánh thiện 49
2.2. Yêu mến cầu nguyện và sự tĩnh lặng 51
3. ĐỜI NỘI TÂM MANG LẠI KẾT QuẢ BỀN VỮNG 53
3.1. Trung thành giữ vững căn tính 53
3.2. Niềm vui và sự bình an 55
KẾT LUẬN 58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62