Thiên Chúa ở thế kỷ XXI
Phụ đề: Góp phần của Thần học vào các thời đại đang đến
Tác giả: Bruno Chenu, Marcel Neusch
Ký hiệu tác giả: CH-B
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007710
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 503
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007711
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 503
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007716
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 503
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013128
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 503
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu tác giả 3
Lời nói đầu: Thiên Chúa đương đầu với một thế kỷ mới 5
1. THIÊN CHÚA VÀ SỰ DỮ 13
Một tác phẩm đi tìm tác giả 15
Nguồn gốc của sự dữ
Vậy thì sự dữ có công dụng gì? 23
Cái cùng đích của sự dữ
Những lời giải đáp của kitô giáo. 33
Từ bất hạnh đến hy vọng
Kết luận 46
2. THIÊN CHÚA VÀ SỰ SỐNG 51
Những khả năng làm chủ của lãnh vực y học hiện đại 53
Kitô giáo như một Phúc Âm sống 58
Khi bản thể con người đau khổ và chết 62
Khi nào bản thể con người được sinh ra hay không được sinh ra? 75
Kết luận 87
3. THIÊN CHÚA VÀ BẠO LỰC 93
Các tôn giáo trong những xung đột đương thời 95
Một thế kỷ XX đầy ắp bạo lực 99
Biến cố Pacem in terris (1963) 102
Giữa quyền con người và quyền được phát triển 106
Từ cuộc chiến tranh công chính tới phòng thủ chính đáng 110
Con đường của bất bạo động 114
Vũ khí hạt nhân 118
Việc buôn bán vũ khí 120
Những cuộc đấu tranh của thế kỷ mới 123
Đi tìm một tư cách ngôn sứ 125
Công trình tước vũ khí khỏi những con tim 128
4. THIÊN CHÚA VÀ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ 133
Một lỗi hẹn 134
Từ những người nữ thụ động đến những người nữ sáng tạo 138
Xây dựng lại căn tính của nữ giới và nam giới 142
Giao lại Thiên Chúa cho thế giới 153
Kết luận: Phụ nữ, dấu chỉ của Thiên Chúa trong một thế giới đi tìm những điểm mốc  163
5. THIÊN CHÚA VÀ THIÊN NHIÊN 173
Kẻ bị cáo: Kitô giáo 175
Một câu chuyện về vườn và người làm vườn 180
Phần đóng góp của truyền thuyết chính thống giáo 186
Nguồn dự trữ của truyền thuyết công giáo 190
“Công lý, hòa bình và bảo vệ vũ trụ” 193
Tân tạo dựng 198
Một bị cáo có chiều hướng ăn năn hối cải 205
6. THIÊN CHÚA VÀ KHOA HỌC 213
Một tình trạng về nơi ở. 214
Thiên Chúa bị đuổi ra khỏi khoa học
Hệ thống loại hình các quan hệ giữa Thiên Chúa và khoa học 223
Một thỏa ước mới giữa Thiên Chúa và khoa học 234
Kết luật 243
7. THIÊN CHÚA VÀ KINH TẾ 249
Một truyền thống tôn giáo đang hình thành 251
Xã hội dấn thân phục vụ sự hiệp nhất 266
Những thách thức cho thế kỷ XXI 274
8. THIÊN CHÚA VÀ TỰ DO 281
Nỗi sợ của tự do. 282
Thời gian của những kết án
Lời ca ngời tự do: Khúc ngoặt của Vatican II 293
Tương lai của tự do trong một không gian quần chúng đã nguyên (espace public pluraliste) 304
Kết luận 316
9. THIÊN CHÚA VÀ KINH THÁNH 321
Thiên Chúa của Kinh Thánh trong lịch sử 322
YHWH, Thiên Chúa của Xuất Hành 327
Thiên Chúa trong Kinh Thánh theo giáo luật 334
Thiên Chúa của Kinh Thánh ở ngưỡng của thế kỷ XXI 345
Kết luận 357
10. THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC GIÊSU 361
Chất vấn của lịch sử 363
Chất vấn về bối cảnh 375
Chất vấn về hội thoại 396
11. THIÊN CHÚA VÀ GIÁO HỘI 411
Biên bản khảo sát về tình hình xã hội 412
Sự đột phá của đại kết 437
12. THIÊN CHÚA VÀ CÁC TÔN GIÁO 453
Tìm hàm hồ của các tôn giáo và tránh nhiệm lịch sử của chúng 456
Việc dấn sâu vào cuộc đối thoại liên tôn. 462
Cuộc tranh cãi đương đại về thần học của các tôn giáo 475
Kết luận 484
KẾT LUẬN  
Điều mà chúng ta đã học được từ Ngài 491
Khi Thiên Chúa trở nên không thể chịu nổi 492
Khi một Thiên Chúa che giấu một Thiên Chúa khác 495
Khi Thiên Chúa bước đi trên những con đường của loài người 498