Phá thai và những vấn đề luân lý
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Văn Thủy
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010540
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 59
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cảm ơn 3
Những chữ viết tắt 4
Dẫn nhập 6
Chương I: Khái quát về vấn đề phá thai  
1.  Đinh nghĩa và phân loại 9
1.1.  Định nghĩa 9
1.2.  Phân loại 10
2.  Những nguyên nhân của hiện tượng phá thai 13
2.1.  Khách quan 14
2.2.  Chủ quan 18
3.  Bình minh của cuộc sống con người 24
3.1.  Khởi đầu sự sống của một con người 24
3.2.  Giá trị và phẩm giá con người 26
Chương II: Giáo huấn Ki tô giáo về vấn đề phá thai  
1.  Kinh Thánh 30
1.1.  Giới luật: không giết người 30
1.2.  Chúa Kitô là tin mừng sự sống 32
2.  Giáo huấn của Giáo hội 34
2.1.  Truyền thống Giáo hội và Giáo huấn của các Đức Giáo hoàng 34
2.1.  Giáo luật 38
3.  Trách nhiệm mục vụ  42
3.1.  Đào tạo lương tâm và giáo dục sinh sản có trách nhiệm 42
3.2.  Trách nhiệm cá nhân và tập thể  46
Kết luận 53
Tài liệu tham khảo 56
Mục lục 59