Đức Maria mẫu gương truyền giáo
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Duy Chúc
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010588
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 27
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân 1
Bảng chú thích 3
Dẫn nhập 4
Chương I: BẢN CHẤT CỦA GIÁO HỘI LÀ TRUYỀN GIÁO  
I. Giáo Hội xác tín về sứ mạng của mình 8
1. Truyền Giáo là gì? 8
2. Bản chất và sứ vụ của Giáo Hội 11
3. Thực hiện lệnh truyền của Đức Kitô 15
II. Ý nghĩa và nội dung của việc truyền giáo 17
1. Theo "Ad Gentes 17
2. Theo Redemptoris Missio 21
3. Tầm quan trọng của việc truyền giáo 24
III. Lý do và sự cần thiết của hoạt động truyền giáo 26
1. Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ 26
2. Nhiệm thể Chúa Kitô được quy tụ 29
3. Ý định của Thiên Chúa được hoàn tất 31
Chương II: HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC MARIA  
I. Trong mầu nhiệm Nhập Thể và thời thơ ấu của Đức Giêsu 36
1. Đức Maria trong biến cố Truyền Tin 36
1.1. Đức Maria tự nguyện “Xin vâng 36
1.2. Đức Maria chấp nhận mạo hiểm khi thưa tiếng “Xin vâng” 42
2. Đức Maria trong hành trình đi thăm viếng bà Êlisabet 45
2.1. Những bước chân mang niềm vui và hy vọng 45
2.2. Những bước chân của người trung gian mang bình an 50
3. Đức Maria trong việc sinh hạ Đức Giêsu 53
3.1. Những bước đi trong gian truân 53
3.2. Niềm vui khi Con Chúa sinh hạ 56
4. Đức Maria trong biến cố dâng Con trong Đền thờ 61
4.1. Hành trình hòa nhập với văn hóa truyền thống 61
4.2. Đau khổ của Mẹ dẫn nhân loại đến với Chúa 64
II. Trong sứ vụ công khai và trong cuộc Tử Nạn -Phục Sinh của Đức Giêsu  
1. Đức Maria tại tiệc cưới Cana 70
1.1. Sự thấu cảm trước khó khăn của tha nhân 70
1.2. Lòng tin tưởng tuyệt đối của Mẹ 74
2. Đức Maria thăm Chúa Giêsu trên đường Ngài rao giảng 77
2.1. Đức Maria luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa 77
2.2. Nhờ Mẹ, một gia đình nhân loại mới của Chúa được tỏ hiện 80
3. Đức Maria dưới chân Thập Giá 83
3.1. Đức Maria trong “Giờ” hiến tế 83
3.2. Đức Maria hiện diện và cộng tác Cứu Chuộc 88
4. Đức Maria trong nhà Tiệc Ly 91
4.1. Đức Maria cầu nguyện khẩn nài hồng ăn Thảnh Thần 91
4.2. Đức Maria mở ra một hành trình mới cho một ơn gọi mới 94
Chương III: ĐỨC MARIA, MẪU GƯƠNG TRUYỀN GIÁO  
I. Trong tương quan với Thiên Chúa 100
1. Đức Maria đón nhận ý Chúa với một niềm tin tưởng phó thác 100
2. Một “Nữ tỳ” của Thiên Chúa 105
3. Luôn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn 107
II. Trong tương quan với bản thân 111
1. Một Trinh Nữ khiêm hạ chuyên chăm cầu nguyện 111
2. Đức Maria có các nhân đức rất cần thiết cho ngvòi truyền giáo 114
3. Đức Maria, mẫu gưong can trường trong việc theo Chúa 121
III. Trong tương quan với tha nhân 125
1. Yêu thương, kiên nhẫn và dấn thân phục vụ đầy trách nhiệm 125
2. Quan tâm, thấu hiểu và cứu giúp tha nhân trong những lúc khó khăn 127
Kết luận 133
Thư mục tham khảo 136