Giá trị của đau khổ trong đời sống người Kitô hữu
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Trần Cao Đỉnh
Ký hiệu tác giả: TR-D
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013913
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 98
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DN NHẬP  3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÀ CÁC QUAN NIỆM VỀ ĐAU KHỐ  
I. Tổng quan về đau khổ  6
1. Đau khổ luôn hiện diện trong cuộc sống con người  6
2. Ý niệm về đau khổ  8
3. Nguồn gốc của đau khổ  10
4. Phân loại đau khổ  12
II. Đau khổ đến từ sự dữ  14
1. Sự dữ là gì?  14
2. Đau khổ đến từ sự dữ  15
III. Các quan điểm khác về đau khổ 17
1. Quan điểm của khoa học  17
2. Quan điểm của Triết học 18
3. Một số tôn giáo khác 25
CHƯƠNG II:  ĐAU KHỔ THEO QUAN ĐIỂM CỦA GIÁO HỘI  
I. Trong Thánh Kinh  32
1. Trong Cựu Ước  32
2. Trong Tân Ước  40
II. Trong truyền thống của Giáo Hội  44
1. Huấn quyền  44
2. Các Thánh  46
3. Các Đức Giáo Hoàng  48
4. Các nhà Thần học  49
5. Các nhà tu đức  50
III.  Thập Giá và sự Phục Sinh của Đức Kitô, tình yêu thắng vượt đau khổ  51
1. Đức Kitô đón nhận đau khổ  52
2. Đức Kitô Đấng vô tội chết thay nhân loại  53
3. Đức Kitô Phục Sinh chiến thắng cái chết chung cục  54
CHƯƠNG III: GIÁ TRỊ CỦA ĐAU KHÓ TRONG ĐỜI SÓNG NGƯỜI KITÔ HỮU  
I.  Đau khổ vẫn là một thách đố  58
1. Vì đau khổ vẫn là một mầu nhiệm  58
2. Vì sự giới hạn của con người  59
3. Vì không thể loại trừ đau khổ  61
II. Thái độ của người Kitô hữu khi đối diện với đau khổ  62
1. Nói “không” với đau khổ  63
2. Can đảm chống lại đau khổ  65
3. Chấp nhận để thánh hóa đau khổ  67
III. Giá trị đau khổ  68
1. Giúp đền bù tội lỗi  69
2. Giúp con người trưởng thành hơn  70
3. Giúp hiệp thông vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô  75
4. Giúp người Kitô hữu sống niềm hy vọng trong đau khổ  78
5. Cách thế để loan báo Tin Mừng của người Kitô hữu  82
IV. Mục vụ về mầu nhiệm đau khổ trong đời sống người Kitô hữu  83
1. Đến với Đức Kitô nơi người đau khổ  84
2. Loại bỏ thái độ dửng dưng  84
3. Cần một trái tim nhạy cảm  85
4. Hãy sống vì người khác  86
V. Mẫu gương sống niềm hy vọng trong đau khổ  87
1. Đức Maria, mẫu gương tuyệt hảo cho niềm hy vọng trong đau khố  87
2. Đức Hồng Y Phanxicô Nguyền Văn Thuận, chứng nhân hy vọng trong đau khổ.  88
KẾT KUẬN  92
TÀI LIỆU THAM KHẢO  96