Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Giáo hội
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Vũ Văn Hiệp
Ký hiệu tác giả: VU-H
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009769
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 63
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI CÁM ƠN 3
DẪN NHẬP 4
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 4
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6
4. NHỮNG CHỮ VIỂT TẮT 6
CHƯƠNG I: THÁNH LINH HỌC VÀ TRUYỀN GIÁO HỌC 7
1. THÁNH LINH HỌC 7
1.1.1. Chúa Thánh Thần trong Cựu ước 7
1.1.2. Chúa Thánh Thần trong Tân ước 10
1.2. Thánh Linh học theo Công Đồng Vaticanô II 16
1.2.1. Khái niệm Thánh Linh học 16
1.2.2. Thánh Linh học theo Công Đồng Vaticanô II 17
2. TRUYỀN GIÁO HỌC 19
2.1. Khái niệm truyền giáo 20
2.1.1. Truyền giáo 20
2.1.2. Truyền giáo hay Phúc Âm hóa? 21
2.2. Sứ mệnh truyền giáo trong Kinh Thánh 21
2.2.1. Truyền giáo trong các Tin Mừng 21
2.2.2. Truyền giáo trong sách Công vụ Tông Đồ 22
2.2.3. Truyền giáo trong các Thư của thánh Phaolô 23
2.3. Sứ mệnh truyền giáo theo Công Đồng Vaticanô II 24
CHƯƠNG 2: CHÚA THÁNH THẦN VÀ SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI 26
1. CHÚA THÁNH THẦN LÀ TÁC NHÂN CHÍNH CỦA SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO 26
1.1. Chúa Thánh Thần hoạt động trong người tông đồ 27
1.2. Chúa Thánh Thần tác động nơi những người được truyền giáo 28
2. CHÚA THÁNH THẦN LÀ THẦY DẠY VÀ HƯỚNG DẪN SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO 30
2.1. Chúa Thánh Thần hướng dẫn việc truyền giáo của Giáo Hội 31
2.2. Chúa Thánh Thần thúc đẩy sứ vụ truyền giáo 33
3. CHÚA THÁNH THẦN ĐỒNG HÀNH VỚI SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO 34
3.1. Chúa Thánh Thần hoạt động mọi nơi, mọi thời 34
3.2. Chúa Thánh Thần canh tân công cuộc truyền giáo 36
CHƯƠNG III: TRUYỀN GIÁO VỚI CHÚA THÁNH THẦN 39
1. VỚI CHÚA THÁNH THẦN, GIÁO HỘI SỐNG SỨ VỤ “AD INTRA” 39
1.1. Với Chúa Thánh Thần, Giáo Hội sám hối 40
1.2. Với Chúa Thánh Thần, Giáo Hội dấn thân phục vụ 42
2. VỚI CHÚA THÁNH THẦN, GIÁO HỘI SỐNG SỨ VỤ “AD EXTRA” 47
2.1. Với Chúa Thánh Thần, Giáo Hội đối thoại đại kết 47
2.2. Với Chúa Thánh Thần, Giáo Hội đối thoại liên tôn 52
KỂT LUẬN 57
THƯ MỤC 59