Phân định thần khí theo linh đạo Thánh Ignatius Loyola
Tác giả: Chủng sinh Giuse Phạm Văn Dũng
Ký hiệu tác giả: PH-D
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010541
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 82
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Lý do chọn đề tài 8
2. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu 9
3. Nội dung và giới hạn đề tài 10
4. Những chữ viết tắt 11
Chương I: Khái niệm phân định thần khí   
1. Phân định 12
1.1. Khái niệm phân định 12
1.1.1. Ngữ vựng “phân định ” 12
1.1.2. Phân định trong Kinh Thánh 14
1.2. Phân loại phân định 15
2. Phân định thần khí 16
2.1. Phân định thần khí trong Thánh Kinh và Thánh Truyền 17
2.1.1. Phân định thần khí trong Thánh Kinh 17
2.1.2. Phân định thần khí trong Thánh Truyền 20
2.2. Phân định thần khí trong linh đạo Ignatius Loyola 22
2.3. Quan niệm của thánh Ignatius Loyola về Thiên Chúa và các thần 27
2.3.1. Quan niệm của thánh Ignatius Loyola về các thần hay các thần khí 27
2.3.2. Quan niệm của thánh Ignatius Loyola về Thiên Chúa 28
Chương II: Quy tắc phân định thần khí của Thánh Ignatius Loyola  
1. Khái quát quy tắc phân định thần khí 32
1.1. Thánh Ignatius Loyola và bộ quy tắc phân định thần khí 32
1.2. Cấu trúc bộ quy tắc phân định thần khí theo thánh Ignatius Loyola 35
1.2.1. Vị trí 35
1.2.2. Cấu trúc 36
2. Các quy tắc trong thời gian sầu khổ thiêng liêng 37
2.1. Hai hướng cơ bản của tình trạng thiêng liêng 37
2.1.1. Những người đang rời xa Thiên Chúa 37
2.1.2. Những người tiến bước về Thiên Chúa 39
2.2. Sầu khổ thiêng liêng 43
2.2.1. Khái niệm sầu khổ thiêng liêng 43
2.2.2. Tác nhân gây ra sầu khổ: Thiên Chúa hay thần dữ 45
2.3. Các quy tắc hành xử trong thời gian sầu khổ 48
2.4. Chiến thuật của thần dữ trong thời gian sầu khổ 51
3. Các quy tắc trong thời gian an ủi thiêng liêng 54
3.1. An ủi thiêng liêng 54
3.2. Đặc điểm hoạt động của các thần trong thời gian an ủi thiêng liêng 56
3.2.1. Đặc điểm hoạt động của Thiên Chúa và các thiên thần lành 56
3.2.2. Đặc điểm hoạt động của thần dữ 57
3.3. Cách xử sự với an ủi thiêng liêng 59
Chương III: Đào tạo khả năng phân định thần khí  
1. Tầm quan trọng của việc đào tạo phân định thần khí 61
1.1. Sự cần thiết của việc đào tạo phân định thần khí 61
1.2. Hiệu quả của việc đào tạo phân định thần khí 64
2. Các chiều kích việc đào tạo phân định thần khí 66
2.1. Chiều kích nhân bản 67
2.1.1. Nhận biết chính mình 68
2.1.2. Biết nhận định đúng về hoàn cảnh và môi trường 69
2.2. Chiều kích thiêng liêng 71
2.2.1. Thinh lặng nội tâm 71
2.2.2. Đời sống cầu nguyện 73
2.2.3. Linh hướng- đồng hành thiêng liêng 74
2.3. Chiều kích tri thức 76
2.3.1. Những kiến thức căn bản 76
2.3.2. Tìm hiểu Thánh Kinh và Thánh Truyền 77
2.3.3. Yêu chuộng đức khôn ngoan 77
Kết luận 79
Tài liệu tham khảo 81