L'univers et l'homme dans la philosophie de Saint Thomas
Tác giả: Joseph Legrand, SJ.
Ký hiệu tác giả: LE-J
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011922
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1946
Khổ sách: 23
Số trang: 280
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích