Tính dục và những vấn đề luân lý
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Trần Văn Cương
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013154
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 64
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI CÁM ƠN 1
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 2
DẪN NHẬP 3
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TÍNH DỤC 7
I.  Não trạng và văn hoá thế tục 7
1. Tư tưởng triết học nhị nguyên 7
2. Phẩm giá người nữ bị hạ thấp 9
3. Con người toàn vẹn và cuộc cách mạng tình dục 11
II. Khái niệm, sự hình thành và phát triển cơ cấu tính dục 13
1. Từ ngữ và khái niệm 13
2. Ngôn ngữ và sự hình thành của tính dục 16
2.1. Ngôn ngữ 16
2.2.  Sự hình thành của tính dục 17
3.  Sự phát triển tâm lý và cơ cấu tính dục 18
3.1. Phát triển tâm lý tính dục 18
3.2. Cơ cấu tính dục 19
III. Giới tính và khuynh hướng tính dục 20
1. Giới tính con người 21
1.1. Nhiễm sắc thể giới tính 21
1.2. Tuyến sinh dục và ống dẫn 21
1.3. Hệ sinh dục 22
2. Biểu hiện và khuynh hướng tính dục 22
2.1. Giới tính bình thường 22
2.2. Giới tính khác thường 23
2.2.1. Lưỡng tính 23
2.2.2. Đồng tính 24
2.2.3. Hoán tính 25
2.2.4. Một số khuynh hướng khác 25
3. Đặc tính của tính dục 26
3.1. Đặc tính nhân vị 26
3.2. Đặc tính liên vị 27
3.3. Đặc tính sinh sản 27
CHƯƠNG 2: GIÁO HUẤN KITÔ GIÁO VỂ TÍNH DỤC 29
I. Giáo huấn Thánh Kinh 29
1. Ý định nguyên thuỷ của Thiên Chúa (x. St 1,1-2,25) 30
2. Giới luật: “chớ làm sự dâm dục” (x. Xh 20,14.17) 33
3. Đức Giêsu kiện toàn và thánh hoá tính dục 34
II. Giáo huấn của Giáo hội 37
1.  Giáo Lý Hội Thánh Công giáo 37
2.  Giáo huấn và các văn kiện của Giáo hội 39
III. Trách nhiệm giáo dục và định hướng thực hành 44
1. Trách nhiệm tập thể 44
1.1. Trách nhiệm của Gia đình 44
1.2. Trách nhiệm của Xã hội 47
1.3. Trách nhiệm của Giáo hội 48
2. Trách nhiệm cá nhân và hướng tới thực hành 50
2.1. Thực hành nhân đức nhân bản và siêu nhiên 51
2.2. Giáo dục giới tính và phẩm giá nhân vị 54
2.3. Sử dụng truyền thông và ứng dụng internet 55
2.4. Xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống 56
KẾT LUẬN 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60