Đức hiếu thảo nơi cuộc đời của các Thánh tử vì đạo tại Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Ninh Trần Duy Bích
Ký hiệu tác giả: TR-B
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013172
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 81
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬN XÉT CỦA CHA GIÁO SƯ HƯỚNG DẪN 2
LỜI CẢM ƠN 3
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 4
NHẬP ĐỀ 5
CHƯƠNG MỘT: ĐỨC HIẾU THẢO TRONG THÁNH KINH VÀ TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI 8
1. ĐỨC HIẾU THẢO TRONG THÁNH KINH 8
1.1 Cựu Ước 8
1.2 Tân Ước 13
2. ĐỨC HIẾU THẢO TRONG GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH 17
2.1 Công đồng Vaticanô II 17
2.2 Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo 18
2.3 Đức hiếu thảo thể hiện trong đời sống phụng vụ của Giáo Hội 19
CHƯƠNG HAI: ĐỨC HIẾU THẢO NƠI CUỘC ĐỜI CỦA CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO TẠI VIỆT NAM 22
1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ VIỆT NAM 22
1.1 Chính trị 22
1.2 Tôn giáo 23
2. ĐỨC HIẾU THẢO TRONG THỜI KỲ ĐẦU TRUYỀN GIÁO 26
2.1 Giáo Hội hòa nhập với văn hóa gia đình: hiếu thảo với ông bà cha mẹ 27
2.2 Sự hiểu lầm về việc hiếu nghĩa giữa các nhà truyền giáo với văn hóa dân tộc 28
3. ĐỨC HIẾU THẢO NƠI CUỘC ĐỜI CỦA CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO TẠI VIỆT NAM 30
3.1 Gương hiếu thảo của các thánh tử đạo Việt Nam trong tương quan với Đấng Tạo Thành 31
3.2 Gương hiếu thảo của các thánh tử đạo Việt Nam trong tương quan với bậc sinh thành 33
3.3 Gương hiếu thảo của các thánh tử đạo Việt Nam trong tương quan với các thành viên trong gia đình, dòng tộc 38
3.4 Gương hiếu thảo của các thánh tử đạo Việt Nam trong các tương quan mở rộng 42
CHƯƠNG BA: ĐỨC HIẾU THẢO - CON ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA VIỆT NAM 46
1. VÀI NÉT VỀ ĐỨC HIẾU THẢO TRONG ĐỜI SỐNG HÔM NAY 46
1.1 Tầm quan trong của đức hiếu thảo trong đời sống gia đình ngày nay 46
1.2 Vài vấn đề về đời sống hiếu thảo trong xã hội ngày nay 47
2. GIÁO HỘI VIỆT NAM SAU HUẤN THỊ PLANE COMPERTUM EST CỦA BỘ TRUYỀN GIÁO 50
2.1 Việc áp dụng huấn thị Plane Compertum es của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 50
2.2 Việc hiếu nghĩa trong đời sống Giáo Hội Việt Nam ngày nay 52
3. SỐNG ĐỨC HIẾU THẢO LÀ MỘT CON ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM 54
3.1 Lời mời gọi sống chứng nhân hiếu thảo theo gương các thánh tử đạo Việt Nam 54
3.2 Đối thoại bằng ngôn ngữ hiếu thảo 56
KẾT LUẬN 59
PHỤ LỤC 1: TÓM LƯỢC HIẾN CHẾ "EX ILLA DIE" 61
PHỤ LỤC 2: HUẤN THỊ PLANE COMPERTUM EST (BAN HÀNH NGÀY 08.12.1939) 63
PHỤ LỤC 3: THÔNG CÁO CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM VỀ VIỆC TÔN KÍNH TỔ TIÊN 65
PHỤ LỤC 4: QUYẾT NGHỊ VỀ LỄ NGHI TÔN KÍNH ÔNG BÀ TỔ TIÊN CỦA HĐGMVN NĂM 1974 69
PHỤ LỤC 5: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIO-AN PHAO-LÔ II - LỄ TUYÊN PHONG HIỂN THÁNH 117 CHÂN PHÚC TỬ ĐẠO VIỆT NAM 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
MỤC LỤC 80