Người Linh mục theo dung mạo tình yêu Đức Giêsu Kitô trong bài ca đức ái (x. 1Cr 12,31 - 13,31)
Tác giả: Chủng sinh Giuse Lê Văn Dũng
Ký hiệu tác giả: LE-D
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014908
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 29
Số trang: 70
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC 1
DANH MỤC VIÉT TẮT 3
DANH MỤC THAM KHẢO 4
DẪN NHẬP 7
CHƯƠNG I. TÌNH YÊU THIÊN CHÚA NƠI ĐỨC GIÊSU KITÔ 9
I. KHÁI NIỆM 9
1. Hạn từ “Tình yêu” 9
2. Tình yêu theo văn hóa Hy Lạp 11
3. Tình Yêu Agape 12
II. AGAPE ĐƯỢC LOAN BÁO TRONG CỰU ƯỚC 13
1. Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho con người 14
2. Lời mời gọi đáp trả Tình Yêu 16
III. ĐỨC GIÊSU KITÔ MẠC KHẢI TRỌN VẸN “AGAPE” 17
1. Thiên Chúa là Tình Yêu 17
2. Đức Kitô mặc khải trọn vẹn Tình Yêu của Thiên Chúa 18
3. Con người đáp trả Tình Yêu của Thiên Chúa 21
CHƯƠNG II. DƯNG MẠO TÌNH YÊU CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ  
TRONG BÀI CA ĐỨC ÁI (1Cr 12,31-13,13) 23
I. KHÁI QUÁT THƯ THỨ NHẤT GỬI CỘNG ĐOÀN CÔRINTÔ 23
1. Độc giả và bối cảnh 23
2. Nét độc đáo về Cấu trúc của bức thư thứ nhất gủi cộng đoàn Côrintô. 26  
3. Nội dung tư tưởng 28
II. TÌM HIỂU BẢN VĂN 1Cr 12,31-13,13 30
1. Vấn nạn vị trí và tính độc lập của bản văn 30
2. Vấn nạn về thể văn và đề nghị một cấu trúc cho bản văn 32
III. DUNG MẠO TÌNH YÊU CỦA ĐỨC KITÔ TRONG 1CR 12,31-13,13 34
1. Hướng nhìn mang tính Kitô học 34
2. Chú giải bản văn 35
2.1. Tiểu luận đề (Exordium) : 12,13b “con đường trổi vượt” 36
2.2. Biện luận (Ratio): 13,1-12. Những luận cứ - Agapecon đường troi vượt 50
2.3. Tiểu kết (Peroratio): 13,13 Kết luận Agape cao trọng hơn cả  
CHƯƠNG III. LINH MỤC THEO DUNG MẠO ĐỨC GIÊSU KITÔ 52
I.  CĂN TÍNH NGƯỜI LINH MỤC 52
1. Linh mục người của Thiên Chúa 52
2. Linh mục đồng hình đồng dạng với Đức Kitô 53
II. ĐỨC ÁI MỤC TỬ 55
1. Nhân đức “biệt loại” của Linh mục 56
2. Nguyên lý thống nhất đời sống và tác vụ linh mục  
III. LINH MỤC THEO DUNG MẠO ĐỨC GIÊSU KITÔ  
1. Linh mục sống Đức Ái 59
2. Linh mục sống khiêm nhường 61
3. Linh mục sống trung thành 63
4. Linh mục sống kiên nhẫn 64
5. Linh mục sống liêm chính 66
KẾT LUẬN 69