Người trẻ Giáo phận Bùi chu hiểu và sống Thánh lễ trong bối cảnh Việt Nam hôm nay
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Huân
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013043
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.    LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  
2.    PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI VÀ BỐ CỤC 2
3.    MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI  
CHƯƠNG I: HY TẾ TRONG LỊCH SỬ CỨU ĐỘ  
1.    KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HY TẾ 4
1.1  Hy tế nơi các tôn giáo 5
1.2  Nơi Do thái giáo thời Cựu ước 5
1.3  Khái niệm Hy tế trong Giáo hội Công giáo 6
2.    Hy tế Thánh lễ được tiên báo trong thời Cựu ước 6
2.1  Hy tế Vượt Qua của người Do thái 7
2.1.1   Vài nét lịch sử 7
2.1.2   Ý nghĩa thần học 8
2.1.3   Hình thức cử hành 9
2.2  Hy tế Xá Tội 10
2.2.1   Hy lễ đền tội, lời cầu nguyện và ơn tha thứ 10
2.2.2   Cơn giận của Thiên Chúa 11
2.2.3   Người Tôi Tớ của Thiên Chúa 11
2.3  Hy tế Giao Ước 13
2.3.1   Giao ước trong ý định của Thiên Chúa 13
2.3.2   Nghi thức ký kết giao ước 14
2.3.3   Những điều khoản của giao ước 14
2.3.4  Ý nghĩa của giao ước 15
3.   Thánh lễ, Hy tế của Đức Kitô trong Tân ước 16
3.1  Nội dung của Hy tế Đức Kitô 16
3.2  Giá trị của Hy tế Đức Kitô 17
3.3  Sự viên mãn trọn vẹn của Hy tế Đức Kitô 19
3.4  Tính trổi vượt của Hy tế Đức Kitô 20
3.5  Sự tái diễn và hiện tại hóa của Hy tế Đức Giêsu 21
4.   Hội Thánh cử hành Thánh lễ, Hy tế của Đức Kitô 23
4.1  Cử hành Thánh lễ, Hội Thánh tạ ơn và ca ngợi Thiên Chúa Cha 23
4.2  Cử hành Thánh lễ tưởng niệm Hy tế của Chúa Kitô và của Hội Thánh 25
4.3  Cử hành Thánh lễ, Hội Thánh xin Thiên Chúa xá tội 26
4.4  Hội Thánh khẩn cầu cùng Thiên Chúa 27
CHƯƠNG II: NGƯỜI TRẺ HIỂU THÁNH LỄ, HY TẾ CỦA ĐỨC KITÔ  
1.   Hiện trạng hiếu biết giáo lý về Thánh lễ 29
1.1  Các độ tuổi trong khảo sát 29
1.2  Các lý do dẫn đưa người trẻ đến Thánh lễ 30
1.3  Các lý do làm xa rời Thánh lễ 31
1.4  Các lý do biện minh cho việc bỏ lễ 32
1.5  Các mức độ hiểu biết về Thánh lễ 33
2.   Người trẻ cần chuẩn bị hành trang 34
2.1  Học hỏi về nhân bản 35
2.1.1 Trau dồi những đức tính nhân bản 35
2.1.2  Giáo dục giới tính 36
2.1.3  Giáo dục người trẻ sống theo lương tâm và sự thật 37
2.1.4  Trưởng thành nhân bản theo nhãn quan Kitô giáo 37
2.2  Học hỏi giáo lý 40
2.2.1  Tầm quan trọng của việc học giáo lý 40
2.2.2  Thực trạng việc dạy giáo lý tại Việt Nam 41
2.2.3  Học thuyết xã hội của Giáo hội giúp người trẻ phân định trong cuộc sống 44
2.2.4  Tìm một hướng đi cho việc dạy giáo lý 46
2.3  Học hỏi về phụng vụ 48
2.3.1  Tầm quan trọng của Phụng vụ 48
2.3.2  Vị thế của Phụng vụ trong đời sống Giáo hội 48
2.3.3  Ý nghĩa của việc cử hành phụng vụ Thánh lễ 50
2.2.4  Ý nghĩa những tư thế, cử chỉ ừong phụng vụ Thánh lễ 56
2.4  Mục vụ Thánh lễ 60
3.    Ngưòi trẻ cần sự đồng hành 61
3.1  Gia đình đồng hành vói người trẻ 61
3.2  Nhà trường đồng hành với người trẻ 65
3.2.1  Thực trạng nền giáo dục tại Việt Nam 65
3.2.2  Tìm hướng trong việc giáo dục người trẻ trong bối cảnh xã hội ngày nay 67
3.3  Giáo hội đồng hành với người trẻ 68
3.3.1  Giáo hội cần lắng nghe người trẻ 68
3.3.2  Những phẩm chất của người đồng hành với người trẻ 69
CHƯƠNG III: NGƯỜI TRẺ THAM DỰ THÁNH LỄ, HY TẾ CỦA ĐỨC KITÔ  
1.   Những thách đố trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay  
1.1  Thời đại công nghiệp hoá  
1.2  Tình trạng di dân 74
1.3  Những trào lưu, triết lý tiêu cực 75
1.3.1  Những triết lý và lối sống vô thần 75
1.3.2  Các trào lưu sống duy thế tục, duy danh, duy lợi, duy khoái lạc 76
1.3.3  Lối sống vô cảm, vô tâm, thờ ơ 76
1.3.4  Sự bành trướng của “một nền kinh tế loại trừ”  
2.   Hiện trạng người trẻ trong xã hội hôm nay 77
2.1  Những yếu tố tích cực của người trẻ  
2.1.1  Về đời sống nói chung 77
2.1.2  Về đời sống đức tin 78
2.2.3  Tích cực tham gia vào các lĩnh vực khác nhau 79
2.2  Những yếu tố hạn chế nơi giới trẻ hôm nay 80
2.2.1  Khủng hoảng về nhận định các giá trị căn bản và ý nghĩa cuộc sống 80
2.2.2  Thiếu sự nỗ lực, dấn thân, có xu hướng sống gấp, thiếu kiên trì, thiếu bản lĩnh 81
2.2.3  Sự xuống cấp về phương diện nhân bản và đạo đức 81
2.2.4  Thế giới kỹ thuật số 82
2.2.5  Đánh mất các giá trị của đời sống gia đình 83
2.2.6  Lối sống hưởng thụ 83
2.2.7  Người trẻ đang gặp khủng hoảng về đức tin 84
3.   Giáo hội giúp ngưòi trẻ sống hy tế Chúa Kitô  
3.1  Giáo hội lắng nghe, nhìn nhận và đồng hành với người trẻ 85
3.2  Giáo hội giúp người trẻ tìm kiếm Đức Kitô trong cuộc sống của họ 86
3.3  Giáo hội giúp người trẻ nên thánh trong thời đại mới 87
3.3.1  Người trẻ nên thánh trong tình yêu mến 88
3.3.2  Người trẻ nên thánh trong chính môi trường, hoàn cảnh sống 89
3.3.3  Để nên thánh, người trẻ cần biết chân nhận rõ giá trị của chính mình 89
3.4  Người trẻ nuôi dưỡng đời sống đức tin bằng việc cầu nguyện 90
4.   Giới trẻ sống Thánh lễ trong thể giới hôm nay 90
4.1  Sống Lời Chúa trong đời sống thường ngày 90
4.2  Loan báo Tin Mừng hôm nay là phải thay đổi cách sống 92
4.3  Trình bày một Đức Kitô sống động 93
5.   Một vài đề nghị hướng mục vụ cho ngườí trẻ 94
5.1  Một số điểm cần thiết giúp người trẻ tham dự thánh lễ sống động và sốt sắng 94
5.1.1  Những chuẩn bị xa trước khi cử hành Thánh lễ 94
5.1.2  Những chuẩn bị gần khi cử hành Thánh lễ 95
5.1.3  Khi cử hành Thánh lễ 95
5.2  Cơ sở, nền tảng mục vụ cho giói trẻ Giáo xứ 97
5.3.1  Chiều kích thiêng liêng 97
5.3.2  Chiều kích con người và xã hội 99
5.2  Mối tương quan mục vụ giữa Linh mục và giới trẻ trong Giáo xứ 99
5.3  Một số nội dung mục vụ thiết thực cho giới trẻ Giáo xứ 100
5.3.1  Các phương tiện truyền thông xã hội 101
5.3.2  Bác ái xã hội 102
5.3.3  Chăm sóc mục vụ bằng thể thao 103
KẾT LUẬN 105
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108
MỤC LỤC 112