Sống đức khó nghèo nơi Linh mục Giáo phận tại Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Đinh Văn Vi
Ký hiệu tác giả: DI-V
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013774
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 62
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN 4
MỤC LỤC 5
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 7
DẪN NHẬP 8
CHƯƠNG I: ĐỨC KHÓ NGHÈO - XU HƯỚNG VÀ THÁCH ĐỐ CỦA NGƯỜI LINH MỤC 11
I. Khái niệm Đức khó nghèo 11
1. Theo ngôn ngữ thông thường hằng ngày 11
2. Theo Kitô giáo 12
3. Hiểu như thế nào về Đức khó nghèo đối với Linh mục giáo phận? 13
II. Xu hướng sống của người Linh mục giáo phận ngày nay liên quan đến Đức khó nghèo 14
1. Hùa theo chủ nghĩa hưởng thụ 15
2. Nhiễm lây thái độ dửng dưng 16
3. Nguyên nhân khó sống Khó nghèo: Đức tin thiếu trưởng thành 18
III. Thách đố khi sống Đức khó nghèo của Linh mục giáo phận 19
1. Thách đố nội tại 19
2. Thách đố ngoại tại 20
CHƯƠNG II: ĐỨC KHÓ NGHÈO TRONG THÁNH KINH - THẦN HỌC - HUẤN QUYỀN 23
I. Thánh kinh 23
1. Đức khó nghèo trong Cựu ước 23
2. Đức khó nghèo trong Tân ước 25
II. Ý nghĩa thần học của Đức khó nghèo 26
1. Vì Chúa Kitô 26
2. Dấu chỉ Nước trời 28
3. Gương chứng nhân 30
III. Huấn quyền 32
1. Theo sắc lệnh Presbyterorum Ordinis 33
2. Theo Tông huấn Pastores Dabo Vobis 34
3. Đức khó nghèo qua các Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam 36
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP GỢI Ý ĐỂ NGƯỜI LINH MỤC SỐNG ĐỨC KHÓ NGHÈO 40
I. Chiêm ngắm, sống và làm chứng cho Đức nghèo khó 40
1. Mặc lấy tinh thần nghèo khó của Đức Giêsu 40
2. Dấn thân phục vụ tha nhân 41
3. Quy hướng toàn bộ đời sống nghèo về Đức Kitô  
II. Sống tinh thần từ bỏ 45
1. Cầu nguyện liên lỉ 45
2. Tái xác định động lực 46
3. Thanh thoát với của cải vật chất 48
III. Một vài gợi ý cho đời sống và mục vụ 50
1. Tái xác định giá trị của Đức khó nghèo 50
2. Lập kế hoạch công việc mục vụ cụ thể 51
3. Quảng đại với Thiên Chúa và tha nhân 54
KẾT LUẬN 57
THƯ MỤC 59