Lòng thương xót đi bước trước (x. Lc 7,11-77)
Tác giả: Chủng sinh Giuse Đỗ Văn Đỉnh
Ký hiệu tác giả: DO-D
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010569
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 84
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
LỜI TRI ÂN 1
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 4
DẨN NHẬP 5
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT  
I. TỪ NGỮ “LÒNG THƯƠNG XÓT”  
1. Việt Ngữ 11
2. Latinh 12
3. Ngôn Ngữ góc của Kinh Thánh 12
a. Hạn từ σπλάγΧνα 13
b. Hạn từ έλεος 14
II. LÒNG THƯƠNG XÓT NƠI TIN MỪNG LUCA 16
1. Khái quát về Tin mừng Luca 16
a. Tác giả, độc giả và thời gian sáng tác 16
b. Cấu trúc Tin mừng Luca 17
c. Một số tư tưởng thần học chính yếu 17
2. Lòng thương xót trong Tin mừng Luca 18
a. Tin mừng Luca là Tin mừng của "Lòng thương xót" 18
b. Đức Giêsu là dung mạo của Lòng thương xót 20
3. Vài trình thuật tiêu biểu diễn tả lòng thương xót trong Tin mừng Luca 21
a. Dụ ngôn người Samari nhân hậu Lc 10,29-3 7 21
b. Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa Lc 15,1-32 22
CHƯƠNG II: LÒNG THƯƠNG XÓT ĐI BƯỚC TRƯỚC TRONG Lc 7,11-17  
I. TÌM HIỂU BẢN VĂN Lc 7, 11-17 27
1. Vị trí văn bản Lc 7,11 -17 tring tin mừng Luca 28
a. Vị trí bản văn Lc 7,11-17 trong Tin mừng Luca 28
b. Vì sao thánh sử Luca đặt trình thuật này ở vị trí Lc7, 11-17? 29
c. Bối cảnh của trình thuật 29
2. Quan sát bản văn Lc 7,11-17 và đề nghị một cấu trúc 30
a. Bàn văn Lc 7,11-17 30
b. Cấu trúc trình thuật Lc 7,11-17 32
II. CHÚ GIẢI BẢN VĂN Lc 7,11-17  
1. Lời mở: Giới thiệu câu chuyện (c. 11) 33
2. Thắt nút: Nỗi Thống Khổ của bà góa khi mất người con trai duy nhất (c.2) 35
3.  Đảo lộn tình thế: Lòng thương xót đi bước trước của Thiên Chúa (c. 13-14) 38
4. Cởi nút: góa nhận lại người con trai đã được sống lại (c. 15) 48
5. Lời kết: Phản ứng của dân chúng (c. 16-17) 51
CHƯƠNG III: LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG ĐỜI LINH MỤC  
I. CĂN TÍNH CỦA NGƯỜI LINH MỤC 59
1. Ơn gọi  Linh mục khởi phát từ sáng kiến đầy lòng thương xót của Chúa Cha 59
2.  Linh mục được Chúa Con chọn gọi bằng tình yêu thương xót 60
3. Linh mục được Thánh Thần tình yêu thánh hiến và sai đi 61
II. LÒNG THƯƠNG XÓT ĐI BƯỚC TRƯỚC TRONG SỨ VỤ LINH MỤC 63
1. Thực thi lòng thương xót đi bước trước theo gương đức Giêsu 64
a. Qua việc ra đi — đến gần mọi người 64
b. Qua ánh mắt 66
c. Qua lời nói 68
d. Qua các cử chỉ 69
2. Một vài đề nghị cụ thế 70
a. Ngồi tòa giải tội hàng ngày 70
b. Thăm viếng người giáo hữu hàng tuần 72
c. Làm bác ái hàng quý / năm 74
KẾT LUẬN 76
THƯ MỤC 79