Giới trẻ Công giáo Bùi Chu sống Bí tích Thánh Thể trong môi trường văn hóa, xã hội ngày nay
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Trần Văn Tý
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010896
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 27
Số trang: 61
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 4
1. Lý do chọn đề tài 4
2. Mục đích đề và phương pháp trình bày 5
3. Cấu trúc 6
4. Đối tượng nghiên cứu và giới hạn của đề tài 6
CHƯƠNG I: GIÁO HỘI CỬ HÀNH VÀ SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
1. Bí tích Thánh Thể trong các thế kỷ đầu của Giáo hội 7
1.1. Giáo Hội tiên khởi cử hành Bí tích Thánh Thể 7
1.2. Bí tích Thánh Thể thời các Giáo phụ 8
2. Bí tích Thánh Thể thời trung cổ 10
2.1. Các câu hỏi đặt ra trước mầu nhiệm 10
2.2. Suy tư thần học Kinh viện 10
2.3. Biến thể trong Bí tích Thánh Thể 11
3. Bí tích Thánh Thể từ công đồng Trento đến nay 11
3.1. Bí tích Thánh Thể từ công đồng Trento đến Công đồng Vaticano II 11
3.2. Bí tích Thánh Thể từ Công đồng Vaticano II đến nay 12
4. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể 12
4.1. Ý nghía của Bí tích Thánh Thể 12
4.2. Tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể 16
CHƯƠNG II: MỘT VÀI KHẢO SÁT VÀ THỐNG KÊ THỰC TRẠNG GIỚI TRẺ BÙI CHU SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
1. Thực trạng giới trẻ Bùi Chu sống Bí tích Thánh Thể 20
1.1. Các bạn trẻ hiểu về Bí tích Thánh Thể 20
1.2. Tình trạng các bạn trẻ tham dự Thánh Lễ 21
1.3. Tình trạng các bạn trẻ tham dự các giờ Chầu Thánh Thể 22
1.4. Giới trẻ đến gặp gỡ cách cá vị với Chúa Giêsu Thánh Thể 23
2. Các nguyên nhân ngoại tại 24
2.1. Từ phía xã hội 24
2.2. Do tình trạng di dân 27
3. Các nguyên nhân nội tại 28
3.1. Từ phía gia đình 28
3.2. Từ phía Giáo Hội qua các thừa thác viên của Bí tích Thánh Thể 29
3.3. Từ phía các bạn trẻ 31
CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG GIÚP NGƯỜI TRẺ BÙI CHU SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ TRONG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA, XÃ HỘI HÔM NAY
1. Gia đình, cái nôi nuôi dưỡng người trẻ sống đức tin và hiệp thông 36
1.1. Cầu nguyện chung trong gia đình 36
1.2. Dạy con về Chúa bằng gương sống 38
1.3. Cha mẹ giáo dục dục đức ái cho con cái 39
1.4. Cầu nguyện cho con cái 40
1.5. Gia đình sống Bí tích Thánh Thể 42
2. Khơi dậy tinh thần phục vụ nơi các mục tử 43
2.1. Hun đúc lòng nhiệt thành nơi các linh mục 43
2.2. Đức ái mục tử trong mục vụ 44
2.3. Linh mục phối hợp với các cha mẹ trong việc giáo dục đức tin 44
2.4. Linh mục hướng dẫn và cùng cầu nguyện với các bạn trẻ 45
2.5. Xây dựng đời sống đức tin cho người trẻ 46
2.6. Linh mục, đưa các bạn trẻ đến với Thánh Thể 49
3. Nơi chính các bạn trẻ 50
3.1. Củng cố đức tin 50
3.2. Thay đổi cách nhìn về Thánh Thể 51
3.3. Siêng năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể 51
3.4. Là chứng nhân của Chúa Giêsu Thánh Thể trong cuộc sống 53
Kết luận 54
Thư mục 57