Pour une théologie du travail
Tác giả: M. D. Chenu
Ký hiệu tác giả: CH-M
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004559
Nhà xuất bản: Seuil
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 19
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích