Những thách đố trong đời sống độc thân khiết tịnh Linh mục hôm nay
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Ngô Văn Thủy
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010542
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 93
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân 3
Những chữ viết tắt 4
Dẫn nhập 5
Chương I: Độc thân khiết tịnh với giáo huấn của Giáo hội  
I. Độc thân khiết tịnh linh mục 10
1. Từ ngữ 10
1.1. Độc thân 10
1.2. Khiết tịnh 11
2. Lý do linh mục sống độc thân khiết tịnh 13
2.1. Noi gương Đức Giêsu 13
2.2. Vì Nước Trời 15
2.3. Dấn thân cho Giáo Hội 16
II. Nền tảng Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo hội về độc thân khiết tịnh linh mục 17
1. Nền tảng Kinh Thánh  17
1.1. Cựu Ước 17
1.2. Tân Ước 19
2. Độc thân khiết tịnh trong lịch sử Giáo hội 22
2.1. Từ thế kỷ IV đến công đồng Vatícanô II 23
2.2. Từ công đồng Vatỉcanô II đến nay 26
Chương II: Những khó khăn cho đời sống độc thân khiết tịnh linh mục  
I. Ảnh hưởng của thời đại 31
1. Từ thực trạng xã hội 31
1.1. Bối cảnh văn hóa xã hội 31
1.2. Bản tính con người bị tổn thương và xáo trộn 34
2. Đến những vấn nạn hôm nay 36
2.1. Độc thân khiết tịnh linh mục dưới lăng kính của thời đại hôm nay 36
2.2. Một vài vụ bê bổi liên quan đến đời sồng độc thân khiết tịnh của linh mục 39
II. Phái tính và những nguy cơ cho đời sống độc thân linh mục 41
1. Một số quan niệm lệch lạc về phái tính 41
1.1. Tính dục và bản chất của con người 42
1.2. Hiện tượng bù trừ 45
2. Những nguy cơ khác 47
2.1. Sự buồn chán cô đơn trong cuộc sống 47
2.2. Tâm lý hưởng thụ (ăn uống, tiền bạc, quyền bính) 49
2.3. Các phương tiện truyền thông 53
2.4. Khuynh hướng tục hóa, mất cảm thức về tội 54
Chương III: Một số phương thế nâng đỡ linh mục sống độc thân khiết tịnh  
I. Quân bình và trưởng thành trong các mối tương quan 56
1. Tương quan với Thiên Chúa 56
1.1. Thành thật với Thiên Chúa 56
1.2. Cầu nguyện 57
1.3. Sự gắn bó sâu xa với Thiên Chúa 59
2. Tương quan với bản thân 61
2.1. Biết mình 61
2.2. Khổ chế 64
2.3. Trưởng thành phái tính và tâm cảm 67
3. Tương quan với tha nhân 69
3.1. Với nữ giới 69
3.2. Với người nam và các linh mục khác 71
3.3. Với gia đình 73
II. Sống triển nở đức ái mục tử 74
1. Đời sống độc thân khiết tịnh với đức ái mục tử  74
1.1. Linh mục hiện thân của Chúa Kitô giữa thế gian 74
1.2. Độc thân khiết tịnh điều kiện giúp linh mục sống Đức ái mục tử 77
2. Sống căn tính linh mục như là phu quân 78
2.1. Gắn bó và yên mến Giáo Hội 78
2.2. Hy sinh cho đàn chiên 80
Kết luận 83