Kinh Mân Côi trong đời sống người Kitô hữu Bùi Chu
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Vũ Ngọc Tuyến
Ký hiệu tác giả: VU-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009818
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 27
Số trang: 88
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
LỜI TRI ÂN  
NHẬN XÉT CỦA CHA GIÁO 2
BẢNG CHÚ THÍCH 3
CHƯƠNG I: TRUYỀN THÓNG KINH MÂN CÔI TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI  
I.   LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 8
1.1. Lịch sừ ra đời Kinh Mân Côi 8
1.2. Ý nghĩa từ “Mân Côi”  
II. LỊCH SỪ PHÁT TRIỂN KINH MÂN CÔI 14
2.1. Việc Truyền bá kinh Mân Côi .14
2.2. Lịch sử thành lập lễ Mân Côi 15
2.3. Huấn quyền với Kinh Mân Côi 17
CHƯƠNG II: KINH MÂN CÔI TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI TÍN HỮU BÙI CHU  
I. NỘI DUNG KINH MÂN CÔI... 23
1.1. Kinh Mân Côi, lời kinh xuất phát từ Tin Mừng 23
1.2. Kinh Mân Côi trong truyền thống và hiện tại 28
1.2. Kinh Mân Côi, cuốn Tin Mừng rút gọn 30
II. Ý NGHĨA KINH MÂN CÔI .7.
2.1. Kinh Mân Côi diễn tả màu nhiệm Nhập Thể 33
2.1. Kinh Mân Côi nền tảng đặc ân Thánh Mẫu 37
2.2. Kinh Mân Côi, kho tàng quý giá của Hội Thánh 38
III.  KINH MÂN CÔI TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI KITÔ HỮU BÙI CHU 43
3.1. Lịch sử truyền bá Kinh Mân Côi trong Giáo phận Bùi Chu 43
2.2. Kinh Mân Côi bảo chứng tình yêu của Mẹ với Giáo phận 49
2.3. Kinh Mân Côi hội nhập đời sống Giáo phận 54
CHƯƠNG III: THỰC HÀNH KINH MÂN CÔI HIỆN NAY TẠI GIÁO PHẬN BÙI CHU  
I. NHỮNG THUẬN LỢI TRONG VIỆC THỰC HÀNH KINH MÂN CÔI  
1.1. Thừa hưởng truyền thống đạo đức sốt sắng 68
1.2. Được hướng dẫn bởi những mục tử nhiệt thành 69
II. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VỆC THỰC HÀNH KINH MÂN CÔI 69
2.1. Khó khăn do đời sống kinh tế 70
2.2. Khó khăn về văn hóa, tôn giáo và giáo dục 70
III. GỢI Ý THỰC HÀNH TRONG MỤC VỤ  
3.1. Giáo dục đức tin và truyền thống Giáo phận 72
3.2. Hướng dẫn việc thực hành kinh Mân Côi 74
       Ỷ nghĩa các hạt trong chuỗi Mân Côi 79
3.3. Thành lập các đoàn hội cổ võ lòng yêu mến kinh Mân Côi 79
KÉT LUẬN  
TẦM QUAN TRỌNG CỦA KINH MÂN CÔI 83
KINH MÂN CÔI VỚI VIỆC TRUYỀN GIÁO 85