Xây dựng nền đạo đức về lao động trong xã hội Việt Nam hôm nay
Tác giả: Chủng sinh Giuse Đinh Thanh Bình
Ký hiệu tác giả: DI-B
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010538
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 74
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân 2
Dạng chữ viết tắt 4
Dẫn nhập 5
Chương I: Tình trạng lao động tại Việt Nam 7
1. Khái quát về lao động 7
1.1. Quá trình tiến triển trong lao động 7
1.2. Thực trạng lao động tại Việt Nam 9
2. Thiếu việc làm và các phương tiện bảo hộ lao động 11
2.1. Thiếu việc làm 12
2.2. Thiếu phương tiện bảo hộ 13
3. Tình trạng lao động nơi ngiròi di dân 15
3.1. Tình hình di dân hiện nay 15
3.2. Những ích lợi mà người lao động di dân mang lại 17
3.3. Những khó khăn của người lao động di dân 18
Chương II: Giáo huấn Công giáo về lao động 21
1. Giáo huấn Thánh Kinh 21
1.1. Cựu Ước 21
1.2. Tân ước 25
1.3. Lao động theo tinh thần thánh Phaolô 27
2. Thần học về lao động 29
2.1. Lao động mang giá trị nền tảng 29
2.2. Lao động giúp con người hoàn thiện mình 31
2.3. Qua lao động con người khám phá ra những tuyệt tác của Thiên Chúa 32
2.4. Qua lao động con người được thăng tiến 33
2.5. Qua lao động con người phục vụ kế hoạch của Thiên Chúa 34
3. Lao động và sở hữu 35
3.1. Sở hữu theo Cựu Ước 36
3.2. Sở hữu theo Tân Ước 37
3.3. Sở hữu theo quan điểm của Giáo Hội 40
Chương III: Mục vụ cho người lao động tại Việt Nam  44
1. Lao động và phẩm giá con người 44
1.1. Giá trị của lao động 44
1.2. Lao động thăng tiến phẩm giá con người 47
2. Nghĩa vụ và quyền lợi lao động 49
2.1. Nghĩa vụ trong lao động 49
2.2. Quyền lợi trong lao động 51
3. Giáo dục lương tâm nghề nghiệp 57
3.1. Chọn nghề có lương tâm 58
3.2. Đào tạo nghề có lươmg tâm 59
3.3. Lao động theo lương tâm 60
4. Mục vụ cho lao động di dân 62
4.1. Chăm sóc mục vụ di dân 62
4.2. Những đề xuất của Giáo Hội 64
Kết luận 67
Thư mục 70
Mục lục 73