Đức Maria trong đời sống và sứ vụ Linh mục
Tác giả: Chủng sinh Giuse Cao Duy Giáo
Ký hiệu tác giả: CA-G
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010590
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 27
Số trang: 106
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân 2
Nhận xét của giáo sư hướng dẫn 3
Chữ viết tắt 7
Dẫn nhập 8
Chương I: ĐỨC MARIA TRONG KINH THÁNH  
I. Hình ảnh tiên trưng về sứ vụ của Đức Maria trong cựu ước 11
1. Những danh xưng về đức Maria 11
1.1. Người đàn bà chiến đấu với con rắn (St 3,15) 11
1.2. Bà mẹ của Đấng Emmanuen (x. Is 7,14; Mk 5,2) 13
2. Hình ảnh tiên trưng về đức Maria 15
2.1. Những phụ nữ góp phần giải phóng dân tộc (Mk 5,1-2) 15
2.1.1. Bà Giôkhevét - người “mẹ thiêng liêng” của dân tộc Israel 15
2.1.2. Bà Myriam, người nữ anh hùng dân tộc 16
2.1.3. Bà Giuđitha mẫu gương đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa 17
2.1.4. Bà Đêbôra, người phụ nữ trung thành giữ luật Chúa 18
2.1.5. Bà Esther, cứu dân của bà thoát chết. 18
2.2. Những biểu tượng đẹp về Đức Maria 19
2.2.1. Thiếu nữ Sion 19
2.2.2. Hòm bia Giao ước 20
2.2.3. Toà Đấng Khôn Ngoan 21
II. Vai trò của Đức Maria trong sứ vụ cứu thế của Chúa Ki-tô trong Tân ước 22
1. Đức Maria người đàn bà trong thư Ga-lát (Gl 4,4) 23
2. Đức Maria trong biến cố Truyền Tin (Lc 1,26-37) 24
3. Đức Maria trong tiệc cưới Cana (Ga 2,1-11) 27
4. Đức Maria hiện diện dưới chân Thập giá (Ga 19,25-27) 29
III. Vai trò của Đức Maria với Hội Thánh 31
1. Đức Maria cộng tác với Chúa cứu Thế 31
2. Đức Maria trong tư cách là Mẹ 34
2.1. Đức Maria, Mẹ Chúa Giê-su 34
2.2. Đức Maria, Mẹ của Hội Thánh 36
2.3. Đức Maria, Mẹ các Tín Hữu 38
3. Đức Maria, Hiện Thân của Hội Thánh 40
Chương II: ĐỨC MARIA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ LINH MỤC  
I. Đời sống và sứ vụ linh mục 42
1.  Đời sống linh mục 42
1.1. Thân tình với Thiên Chúa 43
1.2. Khiêm tốn và Vâng phục 44
1.3. Quý trọng đời sống độc thân như một Ân sủng 47
1.4. Tình nguyện sống Khó nghèo 48
2. Sứ vụ Linh mục 50
2.1. Giảng dạy (Rao truyền và giảng giải Lời Chúa - thi hành sứ vụ Tiên Tri) 51
2.2. Thánh hóa (Cử hành các bí tích — thi hành sứ vụ Tư Tế) 53
2.3. Cai quản - Điều hành mục vụ trong đức ái (thi hành chức vụ Vương Đế) 54
II. Vai trò của Đức Maria trong đời sống linh mục 57
1. Đức Maria, Kim chỉ nam cho đời sống Linh mục 57
1.1. Linh mục, người của Giáo hội 57
1.2. Đức Maria và linh mục trong tư cách Trinh Nữ - Đời sống độc thân linh mục 58
1.3. Đức Maria và Linh Mục trong vai trò làm mẹ 61
2. Đức Maria, Mẫu gương trong đời sống Linh mục 63
2.1. Trong thực hành Lời Chúa 63
2.2. Trong đời sống cầu Nguyện 66
2.3. Trong đời sống Khó nghèo 68
2.4. Trong tinh thần Vâng Phục 69
III. Vai trò của Đức Maria trong sứ vụ Linh mục 70
1. Đức Maria, người mẹ của sứ vụ 70
2. Đức Maria trong sứ vụ truyền giáo của người linh mục 73
Chương III: TÂM TÌNH TÔN KÍNH, YÊU MẾN CỦA LINH MỤC ĐỐI VỚI ĐỨC MARIA  
I. Tâm tình người con thảo 76
1. Tôn kính 76
2. Yêu mến 78
3. Cầu xin 79
4. Phó thác và trông cậy 80
II. Những hình thức sùng kính 81
1. Theo Phụng vụ 81
2. Theo hình thức bình dân 83
2.1. Lần Chuỗi Mân Côi 83
2.2. Kiệu Đức Mẹ 84
2.3. Dâng hoa kính Đức Mẹ 85
2.4. Kính nhớ Đức Mẹ ngày thứ bảy 85
III. Bắt chước các nhân đức và sự thánh thiện của Đức Maria 86
1. Ba nhân đức đối thần 87
1.1. Trong Đức Tin 87
1.2. Trong Đức Cậy 89
1.3. Trong Đức Mến 89
2. Bắt chước sự thánh thiện của Đức Maria 90
3. Một vài mẫu gương sống của linh mục lòng yêu mến Đức Maria 93
3.1. Thánh Louis Marie Grignion De Montfort 93
3.2. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 95
3.3. Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận 97
Kết luận 100
Thư mục 103