Mầu nhiệm tự hủy trong thời gian (Kenosis nơi Ga 8,2-11)
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Trịnh Văn Chinh
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013185
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 66
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN 3
DANH MỤC VIẾT TẮT 4
DẪN NHẬP 5
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ MẦU NHIỆM T HỦY  
I.   TỪ NGỮ 9
II.  ĐỨC GIÊSU LÀ THIÊN CHÚA THẬT VÀ LÀ NGƯỜI THẬT 11
III. ĐỨC GIÊSU LÀ THIÊN CHÚA THẬT, LÀ NGƯỜI THẬT TRONG MỘT NGÔI VỊ THẦN LINH 14
CHƯƠNG II: MẦU NHIỆM “KENOSIS” TRONG THỜI GIAN Ga 8,2-11  
I. KHÁI QUÁT VẺ TIN MỪNG THỨ TƯ 16
1.  Tác giả, độc giả và cấu trúc Tin Mừng thứ tư 16
a.  Tác giả 16
b.  Cộng đoàn và thời gian xuất bản 17
c.   Cấu trúc Tin Mừng thứ tư 17
2.  Tư tưởng thần học của Tin Mừng thứ tư 18
a.  Tin Mừng thứ tư nhấn mạnh tới Kitô học Nhập thế 18
b.  Kitô học không bao giờ tách rời Giáo hội học 18
c.   Thành Linh học 18
3.  Khái quát và cấu trúc của đoạn Ga 8, 2-11 18
a.  Khái quát 18
b.  Cấu trúc 19
II. PHÂN TÍCH ĐOẠN TIN MỪNG (Ga 8,2-11) 20
1.  Đức Giêsu thực thi sứ vụ (Ga 8,2-6a) 21
a.  Đức Giêsu thực thi sứ mạng giáng dạy 23
b.  Thách đố khi Đức Giêsu thực thi sứ vụ 25
2.  Sự tự hủy của Đức Giêsu (Ga 8,6b-9) 27
a.  Những lần cúi xuống của Đức Giêsu 28
b.  Những lần viết trên đất của Đức Gỉêsu 32
3.  Lời-“Logos” lên tiếng (Ga 8,7b.9-ll) 33
a.  Kenosis để tái tạo một trật tự mới 34
b.  Kenosis để phục hồi nhân loại tội lỗi 36
c.  Kenosis để con người được sống 38
CHƯƠNG III:  TỪ KENOSIS CỦA CHÚA GIÊSU ĐẾN KENOSIS TRONG THỜI GIAN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
I.   NHƯ ĐỨC GIÊSU, NGƯỜI MÔN ĐỆ CŨNG CÚI XUỐNG 42
1.  Kín múc suối nguồn bởi Thiên Chúa 43
2.  Sống trao ban cho tha nhân 44
II. NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỂ ĐỨC GIÊSU VIẾT NHỮNG GÌ NGÀI MUỐN 46
1. Thời gian trong chủng viện 47
2. Ý thức ơn gọi và sứ vụ 50