Thập giá Đức Kitô, nơi treo Đấng Cứu Độ và bối cảnh đa văn hóa - tôn giáo tại Á Châu
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Nguyễn Văn Việt
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014115
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 109
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích