Đức Giêsu Kitô - mẫu gương hiếu thảo của mỗi chúng ta
Tác giả: Chủng sinh Antôn Đinh Văn Đông
Ký hiệu tác giả: DI-D
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009817
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 27
Số trang: 63
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
LỜI TRI ÂN 2
DẪN NHẬP 4
CHƯƠNG I: HIẾU THẢO THEO NHÃN QUAN NGƯỜI DO THÁI 6
I.  Hiếu thảo đối với Thiên Chúa 6
1.  Trung thành với Giao ước Sinai  
2.  Tuân giữ Lề Luật  
3.  Yêu mến và phụng thờ Thiên Chúa  
II. Hiếu thảo đối với cha mẹ 11
1. Tôn kính 11
2. Biết ơn 13
3. Vâng lời 14
III. Các mẫu sương hiếu thảo trong Cựu Ước 15
1. Tỏ phụ Abraham 15
2. Cỏ Rút 16
3. Vua Đavít 17
CHƯƠNG II: ĐỨC GIẺSU KITÔ SÓNG HIỂU THẢO TRỌN VẸN 20
I. Đức Giêsu hiếu thảo với Chúa Cha 20
1.  Đức Giêsu luôn tôn kính Chúa Cha .21
2.  Đức Giêsu yêu mến Chúa Cha 23
3.  Đức Giêsu luôn vâng phục và trung tín với Chúa Cha 26
II. Chúa Giêsu hiếu thảo vói cha mẹ trần gian 28
1.  Thời kỳ sống ẩn dật 28
2.  Thời kỳ công khai 29
3.  Trong cuộc khổ nạn 32
III. Chúa Giêsu Rao giảng về hiếu thảo 33
1.  Chúa Giêsu dạy các môn đệ sống hiếu thảo với Thiên Chúa Cha 33
2.  Chúa Giêsu xác nhận lại về bổn phận hiếu thảo với cha mẹ 35
3.  Chúa Giêsu rao giảng về trật tự phải hiếu thảo 36
CHƯƠNG III: SỐNG HIẾU THẢO THEO GƯƠNG ĐỨC GIÊSU KITÔ 40
I. Sổng hiếu thảo theo chiều kích thiêng liêng 40
1.  Sống hiếu thảo với Thiên Chúa 40
2.  Sống hiếu thảo với Đức Maria 42
3.  Sống hiếu thảo với Giáo Hội 43
II. Sống hiếu thảo theo chiều kích nhân bản với cha mẹ 45
1.  Tôn kính, yêu mến và biết ơn cha mẹ 45
2.  Vâng phục cha mẹ 46
3.  Phụng dưỡng cha mẹ 48
4.  Khi các ngài qua đời 49
III. Hiếu thảo theo chiều kích mục vụ 49
1.  Truyền thống hiếu thảo của người Việt 50
2.  Thực trạng hiếu thảo ngày nay 50
3.  Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất hiếu 51
4.  Một vài đề xuất mục vụ 51
KỂT LUẬN 58