Người nghèo trong tương quan với Linh mục
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Sáng
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010577
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 67
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
Danh mục và chữ viết tắt VII
Nhập đề VIII
1.  Lý do chọn đề tài VIII
2.  Phạm vi nghiên cứu X
3.  Nguồn tài liệu XI
Chương một  
Thực trạng nghèo đói của con người hôm nay  
I. Những vấn đề chung về nghèo đói 12
1. Tình hình chung 12
1.1. Trên thế giới 12
1.2. Tại Việt Nam 13
2. Khái niệm về người nghèo 14
2.1. Theo Điển ngữ Thánh Kinh 14
2.2. Trong ý nghĩa Tin Mừng 15
3. Các hình thức nghèo đói  
3.1. Nghèo đói về vật chất 16
3.2. Nghèo đói về tinh thần 17
II. Các nguyên nhân và hậu quả của nghèo đói 18
1. Các nguyên nhân dẫn đến nghèo đói 18
1.1. Con người sống với thái độ dửng dưng 18
1.2. Nền kinh tế loại trừ 20
1.3. Sự ngăn cách giữa giàu và nghèo 20
2. Hậu quả của vấn đề nghèo đói  22
2.1. Các tệ nạn xã hội 22
2.2. Tình trạng thất học 23
2.3. Bị khinh rẻ 24
Chương hai  
Người nghèo trong Kinh Thánh và Huấn quyền của Giáo hội  
I. Người nghèo trong Kinh Thánh 25
1. Người nghèo trong Cựu Ước 25
1.1. Người nghèo trong các sách Ngũ thư 25
1.2. Người nghèo trong các sách Khôn ngoan 26
1.3. Người nghèo trong các sách Ngôn sứ 28
2. Người nghèo trong Tân Ước 29
2.1. Người nghèo trong các sách Tin Mừng 29
2.2. Người nghèo trong Công vụ Tông đồ 32
2.3. Người nghèo trong các thư Tân ước 33
II. Người nghèo theo Huấn quyền của Giáo hội 33
1. Thời các Giáo phụ 33
1.1. Vận mệnh phổ quát của tài sản 33
1.2. Ưu tiên phục vụ người nghèo 35
2. Theo các tài liệu của huấn quyền Giáo Hội 35
2.1. Công Đồng Vaticanô II (1962-1965) 36
2.2. Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo 36
2.3. Các văn kiện của các Đức Giáo Hoàng 37
Chương ba  
Định hướng cho đời sống sứ vụ Linh mục  
I. Linh mục sống nghèo và sống cho người nghèo 42
1. Xuất phát từ lời khuyên Phúc Âm: sống khó nghèo 42
1.1. Lời mời gọi của Chúa Giêsu 42
1.2. Chúa Giêsu, mẫu gương mục tử cho người nghèo 43
1.3. Linh mục và tinh thần khó nghèo 45
2. Xuất phát từ căn tính và sứ vụ linh mục 47
2.1. Căn tính và sứ vụ linh mục dưới ánh sáng Lời Chúa 47
2.2. Căn tính và sứ vụ linh mục với chiều kích thần học 48
2.3. Đức ái mục tử của linh mục thể hiện trong đời sống nghèo khó 50
II. Định hướng cho đời sống sứ vụ Linh mục 52
1. Định hướng cho đời sống linh mục 52
1.1. Năng suy niệm Lời Chúa 52
1.2. Sống tinh thần giản dị 53
1.3. Sống gần gũi với người nghèo 54
2. Định hướng cho sứ vụ linh mục 55
2.1. Giáo dục đức tin 56
2.2. Cử hành các bí tích 57
2.3. Xây dựng và cổ vũ các hoạt động bác ái 58
Kết luận 62
Thư mục tham khảo 65