Chân phúc
Phụ đề: Nhân loại học về hạnh phúc - Thần học về chân phúc - Các chân phúc của Tin mừng
Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014006
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Khổ sách: 21
Số trang: 244
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬP ĐỀ: Từ hạnh phúc đến chân phúc  7
PHẦN THỨ NHẤT: HẠNH PHÚC VÀ CON NGƯỜI  
CHƯƠNG I: MƠ ƯỚC VÀ HIỆN THỰC 14
1.  Tìm kiếm hạnh phúc  15
2.  Lên án hạnh phúc  18
3.  Thế nào là hạnh phúc 21
4.  Các chủ thuyết  24
CHƯƠNG II: BẬC THANG HẠNH PHÚC  28
I. Những của cải trần gian và lạc thú  29
II. Những giá trị tinh thần  39
•  Tri thức và tình yêu   39
•  Tri thức và tình yêu đem lại hạnh phúc?  44
CHƯƠNG III: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC 54
1.  Vấn đề sự dữ 56
2.  Muốn điều tốt đẹp  58
3.  Chiều kích huyền nhiệm  60
CHƯƠNG IV: HẠNH PHÚC TOÀN DIỆN  64
I. Một bổn phận và một thách đố!  65
II. Một lý lẽ cho hạnh phúc  67
III. Mở rộng hữu thể 70
IV. Hạnh phúc của con người là Thiên Chúa 74
TỔNG HỢP: SUY TƯ VỀ HẠNH PHÚC THEO TEILHARD DE CHARDIN 76
I. Những trục lý thuyết của hạnh phúc  78
A. Nguồn gốc của vấn đề: ba trạng thái  78
•   Những người mệt mỏi an nhàn  79
•   Những kẻ hưởng thụ khoái lạc  79
•   Những người hăng hái tăng trưởng  80
B.  Các sự kiện  81
1.   Giải pháp tổng quát  81
2.   Giải pháp chi tiết  84
II. Những qui luật căn bản của hạnh phúc 91
PHẦN THỨ HAI: THẦN HỌC VỀ CHÂN PHÚC  
I.  GIÁO HUẤN KINH THÁNH VỀ CHÂN PHÚC 101
•      Thiên Chúa muốn con người được hạnh phúc  101
•      Hạnh phúc của con người là hiệp thông với Thiên Chúa 103
A. Cựu ước  104
1.   Hạnh phúc trần gian  104
2.  Hạnh phúc cho người công chính  106
3.  Hạnh phúc cho ai nương tựa vào Chúa  110
4.  Hạnh phúc là được Thiên Chúa yêu thương  111
B. TÂN ƯỚC 112
1.  Chân phúc theo Phúc âm Nhất Lãm 113
2.  Chân phúc theo thánh Phaolô  115
3.  Chân phúc theo thánh Gioan 117
II.   SUY TƯ THẦN HỌC VỀ CHÂN PHÚC 118
1.  Hướng về Thiên Chúa như mục đích cuối cùng 118
2.  Khát vọng nhìn thấy Thiên Chúa   120
3.  Chân phúc: sự chiêm ngắm Thiên Chúa trong tình yêu  122
4.  Những hệ quả của chân phúc 125
a/ Chân phúc và sự phục sinh của thể xác  126
b/ Chân phúc và sự thông hiệp với anh em  126
c/ Trời mới, đất mới  127
5.  Những kết luận thực hành  127
a/ Chân phúc là một hồng ân của Thiên Chúa 127
b/ Chân phúc và công đức của con người  128
c/ Chân phúc bắt đầu ngay từ bây giờ   129
PHẦN THỨ BA: CÁC CHÂN PHÚC CỦA TIN MỪNG  
CHƯƠNG I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI   132
Tiết 1: Cơ cấu và bố cục  132
Tiết 2: Mục đích của Bài giảng  137
Tiết 3: Những châm ngôn biệt lập  139
Tiết 4: Những tiền đề của các châm ngôn  142
Tiết 5: Ý nghĩa của Bài giảng trên núi  145
Kết luận: Tầm quan trọng của Bài giảng trên núi  149
CHƯƠNG II: TỔNG QUÁT VỀ CÁC MỐI PHÚC 153
Tiết 1: Ý nghĩa của sự chúc phúc  154
Tiết 2: Khung cảnh thiên sai  157
Tiết 3: Nội dung thần học  158
CHƯƠNG III: NHỮNG Mối PHÚC TRƯỚC KHI CÓ TIN MỪNG 165
Đoạn I: Các mối phúc liên quan đến những người nghèo 167
Tiết 1: Phúc cho những người nghèo 167
Tiết 2: Phúc cho những ai sầu buồn  174
Tiết 3: Phúc cho những ai đói khát 176
Đoạn II: Các mối phúc liên quan đến việc bách hại 178
CHƯƠNG IV: CÁC MỐI PHÚC THEO THÁNH LUCA 186
Tiết 1: Hình thức đốì ngẫu 186
Tiết 2: Cách nói trực tiếp: “Anh em” 191
Tiết 3: Tuyên phúc và tuyên án   194
A.  Ba mối phúc đầu 194
B.   Những người bị ngược đãi và được danh dự.  201
CHƯƠNG V: CÁC MỐI PHÚC THEO THÁNH MATTHÊU 203
Tiết 1: Các vấn đề tổng quát.   203
Tiết 2: Những mối phúc riêng cho Matthêu.  207
CHƯƠNG VI: SỨ ĐIỆP CÁC MỐI PHÚC   216
Tiết 1: Đặt lại vấn đề hạnh phúc  217
Tiết 2: Hạnh phúc của Thiên Chúa  220
Tiết 3: Chúa Giêsu, Thầy dạy hạnh phúc  226
PHỤ LỤC  
Bản văn Kinh thánh (Theo PVGK) 233
Tài liệu tham khảo 237