Kitô hữu là con Thiên Chúa (Gl 4,1-7)
Tác giả: Chủng sinh Vanceslao Phạm Văn Đoan
Ký hiệu tác giả: PH-Đ
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013721
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 67
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 1
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ DANH HIỆU “CON THIÊN CHÚA” 3
I. DANH HIỆU “CON THIÊN CHÚA” NƠI MỘT SỐ NỀN VĂN HÓA 3
II. TỪ NGỮ  4
III. DANH HIỆU “CON THIÊN CHÚA” TRONG THÁNH KINH 5
3.1. Danh hiệu “Con Thiên Chúa” trong Thánh Kinh Cựu Uớc 6
3.1.1. Các thiên sứ là con Thiên Chúa 6
3.1.2. Israel là con Thiên Chúa  6
3.1.3. Các vua là con Thiên Chúa 7
3.2. Danh hiệu “Con Thiên Chúa” trong Thánh Kinh Tân ước 9
3.2.1. Tin Mừng Nhất Lãm 10
3.2.1.1. Lời chứng thực của Chúa Cha 10
3.2.1.2. Những lời chứng khác trong Tin Mừng Nhất Lãm 11
3.2.1.3. Lời chứng của Đức Giêsu 13
3.2.2. Tin Mừng Gioan 15
3.2.3. Thần học Phaolô 17
CHƯƠNG II: KITÔ HỮU LÀ CON THIÊN CHÚA (GI 4,1-7) 21
I. KHÁI QUÁT THƯ GALÁT 21
1.1. Hoàn cảnh và thời gian sáng tác 21
1.2. Độc giả 22
1.3. Cấu trúc 23
1.4. Nội dung tư tưởng 24
II. TÌM HIỂU GL 4,1-7 25
2.1. Đôi nét về phương pháp Phân tích Tu Từ (hùng biện) 25
2.1.1. Tu Từ cổ điển 26
2.1.2. Tu Từ Xêmít 27
2.2. Áp dụng phương pháp Phân tích Tu Từ vào tìm hiểu bản văn Gl 4,1-7 27
2.2.1. Gl 4,1-7 là một đơn vị văn chương độc lập 27
2.2.2. Vị trí của Gl 4,1-7 trong bức thư 28
2.2.3. Quan sát bản văn Gl 4,1-7 và đề nghị một cấu trúc 28
III. CHÚ GIẢI BẢN VĂN GL 4,1-7 29
3.1. Chú giải bản văn Gl 4,1-7 30
A. Đối với người thừa kế: tương quan cha-con, người con chưa có quyền (c. 1-2)  
B. Đối với tất cả mọi người (c. 3) 32
C. Đức Kitô đến để con người là con Thiên Chúa (c. 4-5) 33
B'. Đối vởi tất cả mọi người (c. 6) 39
A'. Đối với người thừa kế: tương quan cha con, người con hưởng trọn quyền (c. 7)
3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng phương pháp Tu Từ Xêmít 42
3.3. Tóm kết và thoáng nhìn sang các Tin mừng 43
CHƯƠNG III: LINH MỤC SỐNG CĂN TÍNH LÀ CON THIÊN CHÚA  46
I. Đức Giêsu Kitô - mẫu gương trọn hảo sống căn tính Con Thiên Chúa 46
1.1. Do Thái giáo sống căn tính là con Thiên Chúa 46
1.2. Đức Giêsu Kitô - mẫu gương sống căn tính Con Thiên Chúa 47
1.2.1. Với bản thân 48
1.2.2. Với thụ tạo 48
1.2.3. Với Thiên Chúa 49
II. Linh mục sống căn tính là con Thiên Chúa 51
2.1. Với bản thân 51
2.2. Với thụ tạo 53
2.3. Với Thiên Chúa 56
2.3.1. Đức Tin 56
2.3.2. Đức Cậy 58
2.3.3. Đức Mến 59
KẾT LUẬN 62
THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO 64