Người Kitô hữu giữ ngày Chúa nhật trong bối cảnh văn hoá - Xã hội Việt Nam ngày nay
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Phan Văn Uân
Ký hiệu tác giả: PH-U
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009740
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 57
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. LÝ DO CHỌN ĐỀTÀI 6
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT CẤU LUẬN VĂN 7
III. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ GIỚI HẠN KHI TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI 8
CHƯƠNG I: NGUỒN GỐC VIỆC CỬ HÀNH VÀ Ý NGHĨA THẦN HỌC  
 I. LỊCH SỬ NGÀY CHÚA NHẬT 9
1. Biến cố Phục sinh của Chúa Kitô 9
2. Ngày Chúa nhật trong những thế kỷ đầu 11
3. Sau chiếu chỉ tha đạo Milano (313) 12
4. Từ thế kỷ thứ IV cho đến nay 12
II. VIỆC CỬ HÀNH NGÀY CHÚA NHẬT 12
1. Nơi cử hành 13
2. Thời gian cử hành 14
3. Vị chủ tọa 15
III. Ý NGHĨA THẦN HỌC NGÀY CHÚA NHẬT 16
1. Sự mới mẻ của ngày Chúa nhật so với ngày Sabát 16
2. Nền tảng Thần học ngày lễ Chúa nhật 17
CHƯƠNG II: HIỆN TÌNH NGƯỜI KITÔ HỮU GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT  
I. MỘT VÀI KHẢO SÁT 19
1. Phạm vi khảo sát 20
2. Các tín hữu hiểu ngày Chúa nhật 20
3. Các tín hữu giữ ngày Chúa nhật 21
4.  Các tín hữu sống và các việc làm trong ngày Chúa nhật 22
II. TÍN HỮU BỎ LỄ NGÀY CHÚA NHẬT HOẶC THAM DỰ THIẾU LINH ĐỘNG 23
1. Các nguyên nhân chủ quan từ cá nhân 23
2. Các nguyên nhân từ phía gia đình 25
3. Các nguyên nhân từ phía xã hội 25
4. Các nguyên nhân từ phía Giáo hội hay các thừa tác viên của Giáo hội 28
CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ NGÀY CHÚA NHẬT TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA XÃ HỘI HÔM NAY  
 I. ĐÀO TẠO CÁ NHÂN TRƯỞNG THÀNH VỀ ĐỨC TIN 28
1. Giáo lý, Kinh Thánh 30
2. Trau dồi kiến thức Phụng vụ 30
II. GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐỨC TIN 33
1. Trách nhiệm và bổn phận của cha mẹ đối với nhau 35
2. Trách nhiệm và bổn phận của cha mẹ đối với con cái 35
III. HƯỚNG DẪN CÁC TÍN HỮU SỐNG NGÀY CHÚA NHẬT 35
1. Tham dự Thánh lễ Chúa nhật 38
2. Cách tham dự Phụng vụ 38
3. Thời gian dành cho Chúa và cho tha nhân 39
4. Luật kiêng việc ngày Chúa nhật 40
IV.  VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI GIÚP TÍN HỮU SỐNG NGÀY CHÚA NHẬT 40
1. Vai  trò của Hội Đồng Giám Mục 42
2. Vai trò của các linh mục 42
3. Giáo hội canh tân chính mình 43
4. Thích ứng mục vụ 48
5. Sinh hoạt khác 49
KẾT LUẬN 51
THƯ MỤC 54