Mẫu gương nhiệt tâm lo việc nhà Chúa của thánh Gioan Vianney cho các linh mục giáo phận ngày nay
Tác giả: Chủng sinh Mattheu Đoàn Văn Thắng
Ký hiệu tác giả: DO-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013980
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 65
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân  4
Danh mục viết tắt  5
Dẫn nhập  6
Chương I. Một số ý niệm về lòng nhiệt tâm và đôi nét cuộc đời của cha Gioan Maria Vianney  8
I. Một số ý niệm về lòng nhiệt tâm  8
1. Khái niệm  8
1.1. Phân loại  8
1.2. Nuôi dưỡng lòng nhiệt tâm  10
2. Lòng nhiệt tâm trong Thánh Kinh  11
3. Giáo huấn của Giáo Hội về lòng nhiệt tâm của các mục tủ  14
II. Cuộc đời của cha Gioan Maria Vianney  15
1. Thuở thơ ấu  15
2. Những thách đố trong ơn gọi  16
3. Cha xứ Ars  19
4. Thành công và thử thách  20
Chương II. Đời sống gương mẫu của thánh Gioan Maria Vianney  24
I. Đời sống mẫu gương  24
1. Đời sống cầu nguyện  24
2. Yêu mến Đức Mẹ  26
3. Khiêm nhường và Hiền lành  27
4. Với các lời khuyên Phúc Âm  28
4.1. Đức khó nghèo  28
4.2. Đức khiết tịnh  28
4.3. Đức vâng lời  29
5. Ý thức sự cao cả của thiên chức linh mục  30
II. Lòng nhiệt tâm trong mục vụ của thánh nhân  31
1. Loan báo Lời Chúa  32
2. Thánh hóa và cử hành các Bí tích  32
3. Trong việc phục vụ cộng đoàn  36
Chương III. Lòng nhiệt tâm của linh mục giáo phận hôm nay  38
I. Lòng nhiệt tâm trong việc loan báo Lời Chúa  39
1. Giảng lễ  39
2. Dạy giáo lý  42
II. Lòng nhiệt tâm trong đời sống thiêng liêng noi gương thánh Gioan Maria Vianey 43
1. Bí tích Thánh Thể  44
2. Bí tích Hòa Giải  46
3. Đời sống cầu nguyện  48
4. Yêu mến Đức Mẹ  50
III. Lòng nhiệt tâm trong đời sống mục vụ  51
1. Nhiệt tâm mục vụ bằng tinh thần khổ chế và nghèo khó  51
2. Nhiệt tâm mục vụ bằng sự hiền lành và khiêm nhường  52
3. Nhiệt tâm mục vụ đối với giáo dân  54
Kết luận  58
Tài liệu tham khảo  61