Đức Giêsu Kitô, Người tôi tớ phục vụ (x. Ga 13,1-21)
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Chí
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014753
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 29
Số trang: 61
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬN XÉT CỦA CHA GIÁO HƯỚNG DẪN 1
LỜI TRI ÂN 2
DANH MỤC VIẾT TẮT 3
DẪN NHẬP 4
CHHƯƠNG 1: HIỂU VỀ NGƯỜI TÔI TỚ 6
1. Khái niệm về người tôi tớ 6
1.1. Nghĩa thông thường 6
1.2. Nghĩa rộng 8
2. Người tôi tớ trong văn hóa Do Thái 9
3. Người tôi tớ trong Kinh Thánh 10
3.1. “Người Tôi Tớ” trong Cựu ước 11
3.2. “Người Tôi Tớ” trong Tân ước 12
4. Người tôi tớ trong Giáo hội Công giáo 13
4.1. Trong tiến trình phong thánh 13
4.2. Tước hiệu của Đức Giáo hoàng 13
4.3. Các Phó Tế là dấu hiệu của Chúa Giêsu tôi tớ 14
CHƯƠNG 2: ĐỨC GIÊSU, NGƯỜI TÔI TỚ PHỤC VỤ TRONG GA 13,1-21 15
1. Tìm hiểu bản văn Ga 13,1-21 15
1.1. Vị trí bản văn Ga 13,1-12 trong Tin Mừng thứ tư 15
1.2. Bối cảnh của trình thuật 15
1.3. Quan sát bản văn Ga 13,1-21 và đề nghị một cấu trúc 17
2. Chú giải bản văn Ga 13,1-21 17
2.1. Mở, cuộc lên đường của Đức Giêsu (c.1-3) 17
2.2. Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ và đối thoại với Phêrô (c.3-12+) 18
2.2.1. Bắt đầu rửa chân (c. 3-5) 18
2.2.2. Phêrô từ chối quyết liệt 20
2.2.3. Được chung phần với Đức Giêsu (13,8b) 22
2.2.4. Phêrô chấp nhận để được rửa (c. 9-11) 25
2.2.5. Kết thúc việc rửa chân (c. 12) 28
2.3. Rửa chân kéo theo hệ luận lên đường 28
2.3.1. Hiểu việc rửa chân (c. 12-15) 29
2.3.2. Người tôi tớ phản bội chủ (c. 16-18) 30
2.3.3. Tin “Thầy là Đấng Hằng Hữu” (c. 19) 32
2.3.4. Tiếp nhận người được sai đến (c. 20) 33
2.3.5. Đức Giêsu cảm thấy xao xuyến (c. 21) 34
3. Kết quả 34
CHƯƠNG 3: LINH MỤC THEO GƯƠNG ĐÚC GIÊSU PHỤC VỤ 36
1. Linh mục khiêm nhường phục vụ 36
1.1. Ý nghĩa khiêm nhường 36
1.2. Linh mục, người khiêm nhường phục vụ 37
1.3. Những trợ giúp để sống nhân đức khiêm nhường 42
1.3.1. Cầu nguyện 42
1.3.2. Xét mình mỗi ngày 43
1.3.3. Sẵn sàng đón nhận sự phê bình của người khác 43
1.3.4. Năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải 44
2. Linh mục hiến thân hy sinh phục vụ 44
2.1. Linh mục, người hiến thân hy sinh phục vụ
2.2. Một số việc hy sinh cụ thể 48
2.2.1. Hy sinh để soạn giảng 48
2.2.2. Hy sinh để giải tội 49
2.2.3. Hy sinh thăm người bệnh, người nghèo 49
3. Các mẫu gương phục vụ 50
3.1. Cha Paul Maheu 50
3.2. Cha thánh Gioan Maria Vianney 51
3.3. Những linh mục hy sinh phục vụ trong dịch Covid 52
KẾT LUẬN 55
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57