Giáo hội là Bí tích duy nhất và phổ quát của ơn cứu độ
Tác giả: Chủng sinh Phaolô Nguyễn Văn Hiền
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010543
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 79
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bảng chữ viết tắt 4
Dẫn nhập 5
Chương I  
Giáo Hội trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa  
I. Giáo Hội được chuẩn bị trong Cựu Ước 8
    1. Giáo Hội được xuất phát từ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa 8
    2. Giáo Hội được chuẩn bị trong Cựu Ước 8
    3. Giáo Hội tiếp nối và hoàn thành sứ vụ của dân Israel,  “qahal" của Thiên Chúa 10
II. Giáo Hội được thiết lập trong Cựu Ước 12
    1. Giáo Hội được Đức Kitô thiết lập 12
    2. Giáo Hội được tỏ hiện bởi Chúa Thánh Thần 14
    3. Giáo Hội được hoàn tất trong vinh quang 16
III. Giáo Hội là Mầu nhiệm Hiệp thông 17
    1. Hiệp thông với Thiên Chúa Ba Neôi 18
    2. Hiệp thông với Giáo Hội 20
    3. Hiệp thông huynh đệ 23
Chương II:   
Giáo Hội thân mình của Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất  
I. Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất 27
    1. Đức Giêsu Kitô là mạc khải trọn vẹn và dứt khoát   
        của Thiên Chúa 27
    2. Tính duy nhất và tính phổ quát nơi mầu nhiệm cứu độ   
        của Đức Giêsu Ki tô 29
    3. Ơn cứu độ nơi Chúa Kitô được trao ban cho tất cả mọi người 31
II. Giáo hội là thân mình Đức Kitô 32
    1. Giáo Hội và Đức Kitô kết hiệp với nhau 33
    2. Các chi thể của Giáo Hội hiệp nhất với nhau trong Đức Kitô 34
    3. Giáo Hội là hiền thê của Đức Kitô 36
Chương III  
Giáo Hội là Bí tích duy nhất và phổ quát của ơn cứu độ  
I. Một vài khái niệm hạn từ 40
    1. Hạn từ Giáo Hội 40
    2. Hạn từ Bí tích 41
    3. Hạn từ Cứu độ 43
II. Giáo Hội là Bí tích duy nhất của ơn cứu độ 45
    1. Đức Kitô là Bí tích cứu độ nguyên thủy 45
    2. Giáo Hội là Bí tích duy nhất của ơn cứu độ trong Đức Kitô 47
    3. Giáo Hội cần thiết cho ơn cún độ 49
III. Giáo Hội là Bí tích phổ quát của ơn cứu độ 52
    1. Giáo Hội là sự hiện diện hữu hình của Chúa Kitô nơi trần thế 53
    2. Giáo Hội là chúng nhân trung thành của Chúa Kitô 55
    3. Giáo Hội phục vụ toàn thể nhân loại 57
IV. Giáo Hội và các tôn giáo khác trong tương quan với ơn cứu độ 61
    1. Giáo Hội nhìn nhận giá trị của các tôn giáo 61
    2. Giáo Hội với khát vọng hiệp nhất các Kitô hữu 65
    3. Đối thoại liên tôn. một sứ mệnh song song với việc  68
        truyền giáo của Giáo Hội  
Kết luận 73
Danh mục tài liệu tham khảo 75