Tầm quan trọng của cầu nguyện trong đời sống linh mục theo Tin mừng Luca
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Văn Cảnh
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013097
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 78
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHỮNG CHỮ VIẾT TẤT 1
DẪN NHẬP 1
1.  Lý do chọn đề tài 1
2.  Đối tượng nghiên cứu 3
3.  Phương pháp nghiên cứu 3
4.  Bố cục bài viết 3
CHƯƠNG I: CẦU NGUYỆN TRONG TIN MỪNG LUCA 5
I. CẦU NGUYỆN 5
1.  Cầu nguyện là gì? 5
2.  Từ ngữ cầu nguyện trong Tin Mừng Luca 8
3.  Đời sống kinh nguyện của dân tộc Do thái 10
II. ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN CỦA CÁC CHỨNG NHÂN TRONG TIN MỪNG LUCA  
1.  Bài ca Benedictus - Lời cầu nguyện chúc tụng của Dacaria 12
2.  Lời cầu nguyện của cụ già Simêon 14
3.  Nữ ngôn sứ Anna - người của đền thờ và cầu nguyện 16
III. CẦU NGUYỆN NƠI MÁI GIA ĐÌNH NADARÉT 17
1.  Thánh Giuse - Người cầu nguyện trong thinh lặng 17
2.  Đức Maria- Nữ tỳ khiêm tốn trong cầu nguyện 20
CHƯƠNG II: ĐỨC GIÊSU - MẪU GƯƠNG VÀ THẦY DẠY CẦU NGUYỆN 25
I. ĐỨC GIÊSU - GƯƠNG MẪU CẦU NGUYỆN 25
1.  Đức Giêsu cầu nguyện trong nhiều hoàn cảnh 25
2.  Những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu 29
3.  Chúa Giêsu cầu nguyện để tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa 33
II.  CÁC GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU VỀ CẦU NGUYỆN 35
1.  Kiên trì trong cầu nguyện 35
2.  Khiêm tốn trong cầu nguyện 38
III. CHÚA GIÊSU - THẦY DẠY CẦU NGUYỆN 41
1.  Đức Giêsu dạy cầu nguyện  
2.  Kinh lạy Cha - Lời kinh Chúa dạy 42
CHƯƠNG III: TẦM QUAN TRỌNG CỦA CẦU NGUYỆN TRONG ĐỜI SỐNG LINH MỤC THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU 46
I. LINH MỤC: NGƯỜI CỦA HỒNG ÂN 46
1.   Linh mục người được ghi dấu bởi hồng ân Thiên Chúa 46
2.   Linh mục trở nên mục tử như Chúa Kitô 48
II.  CẦU NGUYỆN TRONG ĐỜI SỐNG LINH MỤC 51
1.   Vai trò của cầu nguyện trong đời sống linh mục 51
2.   Linh mục sống đời sống cầu nguyện 54
3.   Linh mục - thầy dạy cầu nguyện 55
III. GƯƠNG LINH MỤC VỀ ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN 62
1. Đức Hồng Y Phanxicô Nguyền Vãn Thuận Đấng đáng kính - Người cầu nguyện liên lỉ 62
2. Thánh Gioan Maria Vianney 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO  
I. Kinh thánh 74
II. Tài Liệu Huấn Quyền 74
III. Các Sách Tham Khảo 74
IV. Website 76
MỤC LỤC 77