Cha Đắc Lộ - Mẫu gương truyền giáo cho Giáo hội Việt Nam hôm nay
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Liêm Trần Thanh Văn
Ký hiệu tác giả: TR-V
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013071
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 77
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 5
CHƯƠNG I: DẤU CHÂN CHA ĐẮC LỘ TRÊN ĐẤT VIỆT 8
1.1. Công cuộc truyền giáo của các thừa sai Dòng Tên trên đất Việt 9
1.1.1. Bối cảnh xã hội 9
1.1.2. Các thừa sai dòng Tên tại Đàng Trong (1615-1664) 10
1.1.3. Tại Đàng Ngoài (1626-1663) 12
1.2. Dấu chân cha Đắc Lộ trên đất Việt 15
1.2.1. Đôi nét tiểu sử của cha Đắc Lộ 15
1.2.2. Những nét chính trong hành trình truyền giáo của cha Đắc Lộ 16
CHƯƠNG II: MẪU GƯƠNG TRUYỀN GIÁO CỦA CHA ĐẮC LỘ 25
2.1. Hội nhập văn hóa 25
2.2. Phép giảng tám ngày 30
2.3. Hội Thầy giảng 34
2.4. Những nét son khác trong mẫu gương truyền giáo của cha Đắc Lộ 37
2.4.1. Hồn tông đồ nhạy bén 37
2.4.2. Con người của đối thoại 39
2.4.3. Chứng nhân của Đức Kitô 41
CHƯƠNG III: TRUYỀN GIÁO TRÊN ĐẤT VIỆT NAM HÔM NAY THEO GƯƠNG CỦA CHA ĐẮC LỘ 45
3.1. Đức tin Kitô giáo trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay 45
3.1.1. Về kinh tế, chính trị và giáo dục 45
3.1.2. Các tôn giáo và văn hóa truyền thống 47
3.1.3. Một vài thách đố với đức tin đến từ các trào lưu và triết lý tiêu cực 49
3.2. Truyền giáo tại Việt Nam theo gương cha Đắc Lộ 50
3.2.1. Rao giảng Tin mừng trong tinh thần đối thoại 51
3.2.2. Tích cực và sáng tạo trong hội nhập văn hóa 53
3.2.3. Đẩy mạnh tông đồ giáo dân 56
3.2.4. Rao giảng Tin mừng với một phương pháp sống động và sáng tạo 58
3.2.5. Truyền giáo bằng đời sống chứng nhân 61
3.3. Thiên Chúa - Đấng làm cho "Hạt giống" lớn lên 62
3.3.1. Thiên Chúa là "nhà truyền giáo đầu tiên" 62
3.3.2. Tâm tình phó thác 63
KẾT LUẬN 65
PHỤ LỤC 67
Phụ lục 1 - Huấn thị Plane Compertum est (Ban hành ngày 08/12/1939) 67
Phụ lục 2 - Thông cáo của HĐGMVN về việc tôn kính Tổ tiên 68
Phụ lục 3 - Quyết nghị về Lễ nghi tôn kính Ông bà Tổ tiên 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 73
MỤC LỤC 76