Thần học huyền nhiệm
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 248.22 - Kinh nghiệm thần bí
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009438
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 100
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009439
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 100
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Lời giới thiệu  
II. Nội dung  
III. Lời trần tình thay lời tựa  
IV. Lược đồ đời sống huyền nhiệm  
V. Huyền nhiệm từ lòng người  
VI. Huyền nhiệm từ lòng mặc khải  
VII. Đặc tính của đời sống huyền nhiệm  
1. Đời sống huyền nhiệm trong tinh thần chân lý  
2. Đời sống huyền nhiệm trong tình ái của Thiên Chúa  
3. Đời sống huyền nhiệm trong tri thức của Thiên Chúa  
4. Đời sống huyến nhiệm trong nguồn khôn sáng của Thiên Chúa  
5. Đời sống huyền nhiệm trong chiêm niệm  
VIII. Phần phụ lục: Lược đồ  Kitô hóa