Đời sống cầu nguyện của linh mục Giáo phận trong môi trường mục vụ tại Giáo xứ hôm nay
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Ta
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014108
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 88
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬN XÉT CỦA CHA GIÁO HƯỚNG DẪN 3
LỜI TRI ÂN 4
KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5
DẪN NHẬP 6
CHƯƠNG I: NỀN TẢNG CẦU NGUYỆN CỦA LINH MỤC GIÁO PHẬN 10
1. Cầu nguyện là gì? 10
1.1. Khái niệm 10
1.2. Bản chất cầu nguyện 13
2. Đời sống cầu nguyện của linh mục khởi điểm từ Bí tích Rửa tội 15
2.1. Được hiệp nhất với Thiên Chúa trong Đức Kitô 15
2.2. Được lớn lên trong Chúa Thánh Thần 16
2.3. Được liên kết với thân mình huyền nhiệm của Đức Kitô 17
3. Bí tích Truyền Chức Thánh làm nền tảng cho việc cầu nguyện của Linh mục 18
3.1. Bí tích Truyền Chức Thánh liên kết Linh mục với Đức Kitô 18
3.2. Bí tích Truyền Chức Thánh liên kết Linh mục với Hội thánh 19
CHƯƠNG II: NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN CỦA LINH MỤC GIÁO PHẬN 22
1. Những thuận lợi cho việc cầu nguyện của Linh mục 22
1.1. Môi trường, hoàn cảnh 22
1.2. Sứ vụ của thánh chức 26
2. Những khó khăn trong việc cầu nguyện của Linh mục 29
2.1. Khó khăn chủ quan 29
2.2. Khó khăn khách quan 32
CHƯƠNG III: NHỮNG PHƯƠNG THẾ GIÚP CHO ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN CỦA LINH MỤC GIÁO PHẬN 36
1. Các việc gắn liền với đời sống phụng vụ của Giáo hội 36
1.1. Thánh lễ và Bí tích Thánh Thể 36
1.2. Bí tích Hoà giải 41
1.3. Các Giờ Kinh Phụng vụ 42
2. Các việc đạo đức khác gắn liền với đời sống cầu nguyện của Linh mục 44
2.1. Nguyện gẫm hằng ngày 45
2.2. Suy niệm Lời Chúa 47
2.3. Xét mình hằng ngày 49
3. Các việc đạo đức bình dân khác 50
3.1. Viếng Thánh Thể hằng ngày 51
3.2. Lần chuỗi Mân Côi 53
3.3. Tĩnh tâm, Linh thao 56
CHƯƠNG IV: HOA TRÁI CỦA ĐỜI SỐNG CẦU NGUỆN TRÊN HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ CỦA LINH MỤC GIÁO PHẬN 58
1. Giúp Linh mục gặp gỡ và nên một với Đức Kitô 58
1.1. Giúp gặp gỡ Chúa nơi bản thân Linh mục 58
1.2. Giúp gặp gỡ Chúa nơi tha nhân 60
1.3. Giúp tha thứ cho nhau 63
2. Đem lại sức sống cho hoạt động mục vụ 66
2.1. Khơi dậy tinh thần tông đồ 66
2.2. Nguồn sức sống của hoạt động mục vụ 69
2.3. Xây dựng tình hiệp nhất 70
3. Giúp đời sống linh mục 74
3.1. Giúp vượt qua những thử thách 74
3.2. Giúp cuộc sống được quân bình 76
3.3. Giúp bảo vệ Đức tin 77
KẾT LUẬN 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
MỤC LỤC 86