Đức Giêsu Kitô Đấng xóa tội trần gian
Tác giả: Chủng sinh Giuse Vũ Văn Đông
Ký hiệu tác giả: VU-D
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010550
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 118
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân 2
Chữ viết tắt 6
Dẫn nhập 7
Chương I 14
Khái luận chung về ơn cứu độ  
1. Cứu độ theo quan niệm Phật Giáo 14
1.1.  Hoàn cảnh ra đời của Phật Giáo 14
1.2.  Giáo lý của Phật Giáo 15
1.3. Niết bàn 18
2. Cứu Độ theo quan niệm của Hồi Giáo 21
2.1. Nguồn gốc của Hồi Giáo 21
2.2. Giáo lý của Hồi Giáo 21
2.3. Tin có sự sống lại, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục 23
3. Quan niệm về cứu độ theo Do thái giáo 24
3.1. Nguồn gốc của Do thái giáo 24
3.2. Đời sống luân lý của Do thái giáo 25
3.3. Niềm tin vào sự sống lại của Do thái giáo 27
4. Quan niệm về cứu độ của Chính Thống giáo 28
4.1. Nguồn gốc của Chính Thống giáo 28
4.2. Giáo Lý của Chính Thống giáo 28
5. Quan niệm về cứu độ nơi Đạo Tin lành 30
5.1. Nguồn gốc của Đạo Tin Lành 30
5.2. Giáo lý của Đạo Tin Lành 30
6. Ơn cứu độ nơi người Công Giáo 32
6.1. Sự ra đời của Giáo hội Công Giáo 32
6.2. Nền tảng thần học và Giáo lý đức tin về ơn cứu độ của   Giáo hội Công Giáo 33
Chương II  
Đức Ki tô Đấng xóa bỏ tội trần gian 36
1. Đức Giêsu Kitô là con người thật  
1.1. Đức Giêsu Kitô là một con người trọn vẹn 36
1.2. Đức Giêsu Kitô có một linh hồn đích thực 39
1.3. Đức Giêsu Kitô có một thân xác đích thực 40
1.4. Đức Giêsu Kitô thuộc dòng dõi vua Đavít 42
1.5. Đức Giêsu Kitô chết thật như chúng ta 43
2. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa Thật 45
2.1. Mạc khải trong Cựu ước 45
2.2. Kinh Thánh Tân ước mạc khải Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật 46
3. Sự kết hợp giữa hai bản tính trong một ngôi vị duy nhất là Đức Giêsu Kitô 49 
3.1. Sự thống nhất nơi con người Đức Giêsu Kitô 50
3.2. Sự hiệp nhất trong hai ý chí và hành động của Đức Giêsu Kitô 51
3.3. Sự duy nhất của Ngôi vị Đức Giêsu Kitô trong hai bản tính 53
4. Đức Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa 56
4.1. Chiên Thiên Chúa trong tương quan với sứ mạng của Đức Giêsu Kitô 56
4.2. Chiên Thiên Chúa - Chiên Lễ Vượt Qua 57
4.3. Chiên Thiên Chúa - Chiên Hy tế - Chiên đền tội 59
4.4. Chiên Thiên Chúa mạc khải con Thiên Chúa đến cứu độ 61
5. Đức Giêsu Kitô Đấng xoá bỏ tội trần gian 62
5.1. Đức Giêsu Kitô là tôi trung đau khổ của Giaveh 62
5.2. Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu thế - Đấng Mêsia 64
5.3. Đức Giêsu Kitô là Đấng hiến tế - Đấng đền tội cho nhân loại 66
Chương III  
Giáo hội là thân thể và là mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu Kitô  
1. Giáo hội trong mầu nhiệm cứu độ nhân loại 70
1.1. Đức Kitô là bí tích nguyên thuỷ 71
1.2. Giáo hội là bí tích cứu độ phổ quát của Đức Kitô 73
2. Linh mục một alter christus 74
2.1. Chức năng Tư tế 75
2.1.1. Bí tích Thánh Thể là trung tâm điểm của đời sống linh mục 75
2.1.2. Linh mục là hiện thân của ơn chúc lành của Thiên Chúa. 77
2.2. Chức năng Ngôn sứ 79
2.2.1. Linh mục phản chiểu ánh sáng của Đức Kitô và loan báo Lời Chúa 79
2.2.2. Linh mục sống gắn bó với Đức Kitô và trung thành với Lời Chúa 82
2.3. Chức năng Vương đế 84
2.3.1. Đời sống linh mục là làm chứng cho Đức Kitô Phục sinh 84
2.3.2. Linh mục là hiện thân của Đức Kitô và sống giữa dân Người 86
Chương IV  90
Niềm tin của người Kitô hữu sau khi chết  
1.1. Ngôi mộ trống 90
1.2. Những lần hiện ra của Chúa Giêsu 92
13. Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông 93
2. Sự sống lại của người Kitô hữu 96
2.1. Kẻ chết sống lại - sống lại phần xác 96
2.2. Những lần hiện ra của Chúa Giêsu 98
2.3. Sống lại với Chúa Kitô 100
3. Giáo hội sống mầu nhiệm hiệp thông 101
3.1. Hiệp thông với các thánh trên trời 102
3.2. Hiệp thông với các linh hồn trong luyện tội 103
33. Các Kitô hữu hiệp thông với nhau (Giáo hội lữ hành) 106
Kết luận 108
Thư mục tham khảo 114