Tính dân chủ trong Hiến chế Lumen Gentium
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Vĩnh
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009770
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 70
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 5
CHƯƠNG I  
TỔNG QUAN VỀ NỀN DÂN CHỦ VÀ TÍNH DÂN CHỦ  
I. Nền dân chủ và xã hội hiện đại 7
1. Khái lược về nền dân chủ 7
2. Dân chủ là đặc trưng của xã hội hiện đại 10
II. Tính dân chủ: Những đòi hỏi của nền dân chủ 13
1. Vị trí trung tâm của nhân quyền 14
2. Thượng tôn pháp luật 16
3. Hướng đến công bằng xã hội 18
CHƯƠNG II  
KHÁI QUÁT VỀ TÍNH DÂN CHỦ TRONG GIÁO HỘI,  
VỀ CÔNG ĐỒNG VATICAN II VÀ HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM  
I. Khái quát về tính dân chủ trong Giáo hội 20
1. Giáo hội và nền dân chủ 21 
2. Tinh thần dân chủ trong truyền thống Giáo hội 22
II. Khái quát về Công đồng Vatican II và Hiến chế Lumen Gentium 25
1. Bối cảnh lịch sử và những tư tưởng chính của Công đồng Vatican II 26
2. Giới thiệu về Hiến chế Lumen Gentium 28
CHƯƠNG III   
BIỂU HIỆN CỦA TÍNH DÂN CHỦ TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM  
I. Dân Thiên Chúa - những con người được tuyển chọn 34
1. Dân duy nhất của Thiên Chúa (LG 13) 34
2. Vgiáo dân 37
3. Đức Maria - mẫu gương của Dân Thiên Chúa 39
II. Quy luật yêu thương và phục vụ 41
1. Theo gương Đức Kitô - người phục vụ 41
2. Về các mối tương quan phẩm trật 45
III. Giáo hội hướng đến cánh chung 50
1. Lời kêu mời mọi người nên thánh 50
2. Nước Thiên Chúa (LG 5) 52
CHƯƠNG IV  
HƯỚNG ĐẾN MỘT GIÁO HỘI THAM GIA TẠI VIỆT NAM  
I. Giáo hội Việt Nam qua hai dấu mốc lịch sử 56
1. Thư Chung 1980 56
2. Đại hội Dân Chúa 2010 58
II.  Thực hiện mô hình Giáo hội Tham gia 60
1. Mô hình Giáo hội Tham gia của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) 60
2. Giáo hội Tham gia trong bối cảnh Việt Nam 62
KẾT LUẬN 67
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68