Tái khám phá Bí tích Hòa giải trong bối cảnh hiện nay
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Đinh Văn Doanh
Ký hiệu tác giả: DI-D
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013125
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 68
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 1
1. Lý do chọn đề tài 2
2. Phương pháp nghiên cứu 3
3. Phạm vi và giới hạn đề tài 4
4. Tìm hiểu một số khái niệm 4
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VỀ BÍ TÍCH HÒA GIẢI HIỆN NAY  
1. Những vấn nạn liên quan đến Bí tích Hòa giải 6
1.1. Trong thực hành 7
1.2. Trong nhận thức 9
2. Nguyên nhân của nhũng vấn nạn liên quan đến Bí tích Hòa giải 10
2.1. Về phía người giáo dân 10
2.2. Về phía cha giải tội 13
3. Kinh nghiệm của hối nhân về Bí tích Hòa giải 14
3.1. Cảm thức về tội lỗi và nhu cầu hoán cải 14
3.2. Hiểu biết về vai trò trung gian của vị linh mục 16
3.3. Nhận thức và giải thích các nghi thức 18
CHƯƠNG II: SUY TƯ THẦN HỌC VỀ BÍ TÍCH HÒA GIẢI  
1. Một lối nhìn về tội 19
1.1. Ý niệm tội trong Thánh Kinh 19
1.2. Tội và thần học luân lý 22
1.3. Tội trong giáo huấn của Giáo hội 23
2. Thần học về Bí tích Hòa giải trước Công đồng Vaticanô II 24
2.1. Thời Giáo phụ - Từ thống hối công khai đến xưng tội riêng 24
2.2. Thời Trung cổ - Việc đền tội riêng xuất hiện 25
2.3. Thời cận đại - Sự thành hình Bí tích Hòa giải 27
3. Thần học về Bí tích Hòa giải sau Công đồng Vaticanô II 28
3.1. Bí tích Hòa giải như là biến cố Vượt Qua 28
3.2. Bí tích Hòa giải và Mầu nhiệm Ba Ngôi 33
3.3. Chiều kích Giáo hội của Bí tích Hòa giải 36
CHƯƠNG III: TÁI KHÁM PHÁ BÍ TÍCH HÒA GIẢI  
1. Canh tân bí tich Hòa giải 43
1.1.  Nghi thức Bí tích Hòa giải 43
1.2. Phụng vụ về Bí tích Hòa giải 46
1.3. Vai trò của Cha giải tội 48
2. Tái khám phá Bí tích Hòa giải 51
2.1. Tầm quan trọng của Bí tích Hòa giải trong đời sống đức tin 51
2.2. Tín thác vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa 53
3. Một số gợi ý mục vụ tại Giáo phận 55
3.1. Trau dồi kiến thức giáo lý 56
3.2. Cải thiện lối trình bày giáo lý 57
3.3.  Khuyến khích tín hữu thường xuyên xưng tội 59
KÉT LUẬN 62
THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO 65
MỤC LỤC 67