Mục vụ ơn gọi thánh hiến cho giới trẻ Công giáo Bùi Chu ngày nay
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Trọng
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014273
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 71
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT i
MỞ ĐẦU iii
1. Lý do chọn đề tài iii
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu iv
3. Mục đích nghiên cứu iv
4. Phương pháp nghiên cứu và phương tiện nghiên cứu iv
5. Cấu trúc bài luận v
DẪN NHẬP 1
CHƯƠNG I: BIỆN PHÂN ƠN GỌI 3
I. MỘT SỐ ƠN GỌI TRONG KINH THÁNH 3
1. Trong Cựu Ước 3
a. Các tổ phụ: Ông Apraham, ông Môsê 4
b. Một số các ngôn sứ: Ngôn sứ Isaia, Ngôn sứ Giêrêmia 5
2. Trong Tân Ước 5
a. Đức Maria 5
b. Các Tông đồ 7
II. ƠN GỌI HÔN NHÂN VÀ TU TRÌ 8
1. Ơn gọi hôn nhân 9
a. Hôn nhân là gì? 9
b. Đặc tính của hôn nhân 10
c. Mục đích của hôn nhân 10
d. Phân định ơn gọi hôn nhân 11
2. Ơn gọi tu trì 11
III. DẤU CHỈ NHẬN RA ƠN GỌI TU TRÌ 14
1. Lòng yêu thích 15
2. Động lực chính đáng 16
3. Sự thích hợp 16
4. Được những người có trách nhiệm tuyển chọn 17
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ THÁCH ĐỐ 20
I. ƠN GỌI THÁNH HIẾN CỦA GIỚI TRẺ BÙI CHU NGÀY NAY 20
1. Bối cảnh sống 21
2. Lý do,mục đích đi tu 22
3. Một vài trở ngại trong hành trình theo đuổi ơn gọi 23
4. Nhìn nhận về đời sống cảu những người tu trì ngày nay 24
II. THUẬN LỢI CHO GIỚI TRẺ BÙI CHU TÌM HIỂU ƠN GỌI 24
1. Giáo phận có cơ sở vật chất 24
2. Giáo dân quý mến và tôn trọng các người t u trì 25
3. Tấm gương hy sinh, phục vụ của những người tu trì 26
4. Gia đình và người thân ủng hộ các em 27
III. KHÓ KHĂN TRONG VIỆC THEO ĐUỔI ƠN GỌI 28
1. Môi trường xã hội 28
2. Gia đình 31
3. Bản thân các em 33
IV. THÁCH ĐỐ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN HIỆN NAY 35
1. Thách đố về nhân cách 35
a. Thách đố về danh 35
b. Thách đố về mối lợi 36
c. Thách đố về thú vui 36
2. Thách đố về đời sống cộng đoàn 36
3. Thách đố về ba lời khuyên Phúc âm 37
a. Đức khiết tịnh 37
b. Đức khó nghèo 38
c. Đức vâng phục 39
CHƯƠNG III: HÀNH TRANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ 41
I. MỘT VÀI NHẬN ĐỊNH 41
1. Tích cực 41
2. Hạn chế 43
3. Đời sống thánh hiến trong tương lai 45
II. HÀNH TRANG CỦA NGƯỜI THÁNH HIẾN HIỆN NAY 47
1. Chiều kích đối thoại 47
a. Trau dồi tri thức 48
b. Xây dựng mối tương quan giữa người với người theo Tin Mừng 48
2. Chiều kích tâm linh 49
a. Học sống theo gương ChúaGiê su 49
b Xây dựng đời sống nội tâm 50
3. Chiều kích dấn thân tông đồ 51
a. Sống nhân đức Cậy 51
b. Sẵn sàng ra đi không sợ khổ,sợ thiếu tiện nghi 51
c. Hăng say trong sứ vụ loan báo Tin Mừng 52
III. ÁP DỤNG MỤC VỤ 52
1. Đối với giáo phận 53
2. Đối với chủng viện và các dòng tu 54
3. Đối với những người tu trì trong giáo xứ 55
4. Đối với gia đình 57
5. Đối với các bạn trẻ 58
KẾT LUẬN 61
THƯ MỤC TÀI LIEUJ THAM KHẢO 63
PHẦN PHỤ ĐÍNH 66
MỤC LỤC 69