Huyền nhiệm tự hủy của người môn đệ (x. Ga 3,30)
Tác giả: Chủng sinh Gioan B. Đinh Văn Huynh
Ký hiệu tác giả: DI-H
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010544
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 74
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MUCLUC  
NHẬN XÉT CỦA CHA GIÁO 1
LỜI TRI ÂN 2
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3
DẪN NHẬP 4
CHƯƠNG I: CHÂN DUNG NGƯỜI MÔN ĐỆ TRONG KINH THÁNH  
I - Một vài khái niệm 9
1 - Khái niệm danh từ tự hủy 9
2 - Khái niệm danh từ người môn đệ 10
II - Chân dung người môn đệ trong Cựu Ước 11
1 - Chân dung người môn đệ nơi Abraham 11
2 - Chân dung người môn đệ nơi ngôn sứ Isaia 17
III - Chân Dung Người Môn Đệ Trong Tân Ước 20
1 - Chân dung sự tự hủy của người môn đệ nơi Mẹ Maria 20
2 - Chân dung sự tự hủy nơi các môn đệ 23
CHƯƠNG II: "NGƯỜI PHẢI LỚN LÊN CÒN TÔI PHẢI NHỎ ĐI" (Ga 3,30)  
I - Sống Sự Tự Hủy Trong Sứ Vụ Linh Mục 27
1 - Tác giả của Tin Mừng Thứ Tư. 28
2 - Tác phẩm Tin Mừng Thứ Tư. 29
II - Sống Sự Tự Hủy Trong Việc Tuân Giữ Ba Lời Khuyên Phúc Âm 31
1 - Quan sát bối cảnh bản văn 31
2 -  Đọc bản văn và đề nghị một cấu trúc 3,22-36 32
3 - Chú giải bản văn 3,22-36 32
III - Huyền Nhiệm Tự Hủy Của Đức Giêsu - Khuôn Mu Của Người Môn Đệ 45
1 -  Sự tự hủy của Đức Giêsu Kitô nơi mầu nhiệm NhậpThể 46
2 -  Sự tự hủy của Đức Gsu Kitô nơi mầu nhiệm Thập Giá 47
CHƯƠNG III:  HUYỀN NHIỆM TỰ HỦY TRONG ĐỜI SỐNG LINH MỤC  
I - Sống Sự Tự Hủy Trong Sứ Vụ Linh Mục 51
1 - Tự hủy trong sứ vụ ngôn sứ 52
2 -  Tự hủy trong sứ vụ tư tế 53
3 -  Tự hủy trong sứ vụ vương đế 54
II - Sống Sự Tự Hủy Trong Việc Tuân Giữ Ba Lời Khuyên Phúc Âm 56
1 -  Khó nghèo 56
2 -  Độc thân - khiết tịnh 57
3 - Vâng phục 59
III - Người Linh Mục sng Sự Tự Hủy Giữa Thế Giới Hôm Nay 61
KỂT LUẬN 66
MỤC LỤC 73