Loan báo mầu nhiệm Đức Kitô Phục sinh cho con người ngày hôm nay, cách riêng đối với người trẻ
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Nguyễn Văn Tam
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013034
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 67
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 3
1. Lý do chọn đề tài 3
2. Mục đích và giới hạn đề tài 5
3. Phương pháp nghiên cứu và kết cấu bài luận 5
NỘI DUNG 6
I. CÁC NGUỒN SỨ TRÌNH BÀY SỰ KIỆN PHỤC SINH 6
1. Định nghĩa hạn từ chuyên môn 6
2. Những công thức tuyên xưng đức tin 8
2.1. Phân tích bản văn 1Cr 15, 3-8 9
2.2. Biểu thức Đức tin 13
3. Những bài trình thuật trong các sách Tin mừng 16
3.1. Mồ trống 17
3.2. Các cuộc hiện ra của Đức Giêsu 19
II. Ý NGHĨA PHONG PHÚ CỦA SỰ PHỤC SINH 21
1. Phục sinh là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa 21
1.1. Sự Phục sinh trước hết là công trình của Chúa Cha 21
1.2. Phục sinh của Đức Giêsu là sự "Siêu thăng"  22
1.3. Phục sinh là công trình của Chúa Thánh Thần 25
2. Ý nghĩa của sự Phục sinh "đối với chúng ta" 26
2.1. Phục sinh đối với các Kitô hữu 27
2.2. Sự Phục sinh đối với người trẻ hôm nay 29
III. RAO GIẢNG TIN MỪNG PHỤC SINH CHO CON NGƯỜI THỜI ĐẠI HÔM NAY 35
1. Thực trạng con người thời đại hôm nay 35
1.1. Đức Kitô trong đời sống thực tế của người trẻ 35
1.2. NIềm tin nào cho người trẻ hôm nay? 41
2. Cách thức rao giảng Tin mừng Phục sinh cho người trẻ hôm nay 43
2.1. Loan báo Tin mừng Phục sinh hôm nay phải thay đổi cách sống 44
2.2. Làm chứng bằng yêu thương, bình an và vui tươi 46
2.3. Cần trình bày một Đức Kitô sống động 48
IV. VÀI SUY TƯ MỤC VỤ LIÊN QUAN ĐẾN SỨ VỤ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO NGƯỜI TRẺ 52
1. Giáo hội hãy có cái nhìn với về người trẻ 52
2. Giáo hội hãy giúp người trẻ tìm kiếm Đức Kitô trong cuộc sống của họ 54
3. Giáo hội hãy giúp người trẻ nên thánh trong đời đại mới 56
KẾT LUẬN 63
THƯ MỤC THAM KHẢO 65