Trách nhiệm của các Kitô hữu đối với môi trường sinh thái, dựa theo thông điệp Laudato Si của ĐGH Phanxicô
Tác giả: Chủng sinh Gioan Tô Văn Dũng
Ký hiệu tác giả: TO-D
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009776
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 56
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ký hiệu viết tắt 4
Dẫn nhập 6
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG NGÀY NAY 9
1. Khái quát về môi trường sinh thái 9
1.1. Khái niệm môi trường sinh thái 9
1.2. Phân loại 11
2. Nguyên nhân và hậu quả của việc gây ô nhiễm môi trường 12
2.1. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường 13
2.2. Hậu quả của việc gây ô nhiễm môi trường 16
CHƯƠNG II: MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CON NGƯỜI VỚI MÔI TRƯỜNG 20
1. Quan điểm của huấn quyền 20
1.1. Con người có quyền trên thiên nhiên nhưng không phải quyền tuyệt đối 20
1.2. Thân thiện với thiên nhiên nhưng cần theo đúng đòi hỏi của luân lý 23
2. Quan điểm của Kinh Thánh 25
2.1. Thiên nhiên là quà tặng của Thiên Chúa và là một yếu tố cấu thành căn cước con người 25
2.2. Sự hoà giải giữa con người với Thiên Chúa và sự cứu rỗi chung cuộc được bắt đầu trong thế giới này 28
CHƯƠNG III: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC KITÔ HỮU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 31
1. Giáo dục về môi trường 31
1.1. Giáo dục ý thức về môi trường 32
1.2. Giáo dục bảo vệ môi trường 35
2. Nghĩa vụ đối với môi trường 38
2.1. Giáo huấn của các Đức Giáo hoàng 38
2.2. Giáo hội Việt Nam 44
KẾT LUẬN 49
THƯ MỤC 51
MỤC LỤC 55