Linh mục giáo phận noi gương khiêm nhường của Chúa Giêsu
Tác giả: Chủng sinh Gioan B. Trần Văn Tiệp
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010545
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 83
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
Nhận xét của giáo sư i
Tâm tình tri ân ii
Những chữ viết tắt iii
DẪN NHẬP 1
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT V ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG 5
1. Định nghĩa về đức khiêm nhường 5
2. Đức khiêm nhường trong Kinh thánh 7
a. Cựu ước 1
b. Tân ước 11
3. Truyền thống Giáo hội nói về Đức khiêm nhường 14
a. Các giáo phụ 14
b. Các giáo huấn của Hội thánh 17
4. Tầm quan trọng của nhân đức khiêm nhường 22
a. Đức khiêm nhường là nền tảng cho các nhân đức khác 22
b. Đức khiêm nhường là phương thế để được ơn cứu độ 22
c. Đức khiêm nhường giúp giữ gìn kho tằng đặc sủng 24
d. Đức khiêm nhường giúp linh mục thi hành đức ái mục tử 26
CHƯƠNG II: GƯƠNG CHÚA GIÊSU VSỰ KHIÊM NHƯỜNG 28
1. Đức Giêsu khiêm nhường trong mầu nhiệm nhập thể 28
a. Đức Giêsu tự nguyện văng phục thánh ý Chúa Cha 28
b. Đức Giêsu vâng phục Đức Maria và thánh Giuse 31
2. Đức Giêsu khiêm nhường trong sứ vụ rao giảng công khai 33
a. Đức Giêsu khiêm nhường khi cầu nguyện 33
b. Đức Giêsu khiêm nhường khi phục vụ 35
c. Đức Giêsu khiêm nhường khi đón nhận những sỉ nhục 39
3. Đức Giêsu khiêm nhường trong mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh 42
a. Đức Giêsu khiêm nhường khi rửa chân cho các môn đệ 42
b. Đức Giêsu khiêm nhường tự nguyện chết trên thập giá 45
c. Đức Giêsu khiêm nhường xóa mình đi thay vì phô trương 47
CHƯƠNG III: LINH MỤC SỐNG NHÂN ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG 50
1.  Linh mục khiêm nhường trước Thiên Chúa 50
a. Thiên Chúa làm chủ mọi sự 50
b. Nhận thức linh mục chỉ là đầy tớ vô dụng của Chúa 51
2. Linh mục khiêm nhường với tha nhân 56
a. Đối với Giám mục Giáo phận và Linh mục đoàn 57
b. Đối với tu sĩ và giáo dân 60
c. Đối với anh em tôn giáo bạn. 64
3. Linh mục khiêm nhường với chính mình 65
a. Hãy biết chính mình 65
b. Đón nhận sự nghèo khó và sỉ nhục 68
4. Những cạm bẫy trên đường khiêm nhường 70
a.  Thuyết Pelagio 70
b. Khuynh hướng thực dụng 72
c. Tính anh hùng rơm 72
d. Nhấn mạnh quá mức về quyền lợi cá nhân. 73
5. Những trợ giúp để sống khiêm nhường 74
a. Cầu nguyện 74
b. Lãnh nhận các bí tích 76
c. Sẵn sàng đón nhận sự phê bình của người khác 77
KẾT LUẬN 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO vi