Cộng đoàn giáo xứ hiệp nhất và trổ sinh hoa trái tình yêu (Ga 15, 1-17)
Tác giả: Chủng sinh Gioan B. Phan Văn Điền
Ký hiệu tác giả: PH-D
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013900
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 82
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN   
NHẬP ĐỀ  
CHƯƠNG I. HIẾU VỀ CÂY NHO  7
1. Cây nho trong đời thường 7
1.1. Từ ngữ 7
1.2. Đặc tính 7
1.3. Biểu tượng 7
2. Cây nho và vườn nho trong Kinh Thánh  9
2.1. Cây nho trong đời sống Ít-ra-en  9
2.2. Ít-ra-en, cây nho bất trung với Thiên Chúa  12
2.2.1. Thiên Chúa giáng phạt vườn nho 12
2.2.2. Bài ca cây nho (x. Is 5,1-7)  13
2.2.3. Xin Thiên Chúa tham nom vườn nho (x. Tv 80,9-20)  17
2.3. Dụ  ngôn về vườn nho trong Tân Ước  21
CHƯƠNG II. HIỆP NHẤT VÀ TRỔ SINH HOA TRẢI TÌNH YÊU (GA 15,1-17) 27 27
1. Khái quát về Tin mừng thứ tư 27
1.1. Tác giả, độc giả, thời gian biên soạn 27
1.1.1. Tác giả 27
1.1.2. Độc giả và thời gian biên soạn 28
1.2. Đề nghị cấu trúc 29
1.3. Tư tưởng độc đáo trong Tin Mừng 30
1.3.1. Ki-tô học Nhập Thể 30
1.3.2. Thánh Linh học  31
1.3.3. Giáo Hội học  31
2. Mô hình trong cộng đoàn Ga 15,1-17  32
2.1. Quan sát bản văn và đề nghị một cấu trúc  33
2.1.1. Quan sát bản văn 33
2.1.2. Đề nghị một cấu trúc 37
2.2. Chú giải bản văn Ga 15,1-17  37
2.2.1. Kết hiệp với Đức Giê-su và sinh nhiều hoa trái Ga 15,1 -8  37
2.2.2. Ở lại trong tình thương của Thầy Ga 15,9-11  45
2.2.3. Giới răn của Đức Giê-su: Hãy yêu thương nhau: Ga 15,12-17  47
2.3. Cộng đoàn hiệp nhất và trổ sinh hoa trái yêu thương 51
CHƯƠNG III. Ý NGHĨA CÂY NHO ĐỐI VỚI CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ 54
1. Xây dựng giáo xứ hiệp nhất 54
1.1. Giáo xứ, cộng đoàn hiệp thông 54
1.1.1. Hiệp thông trong Thiên Chúa Ba Ngôi 54
1.1.2. Hiệp thông với Giáo hội  60
1.1.3. Hiệp nhất với nhau 61
1.2. Giáo xứ, cộng đoàn yêu thương  63
1.2.1. Thiên Chúa là tình yêu 64
1.2.2. Ở lại trong tình yêu Thiên Chúa  65
1.2.3. Yêu thương gia nhân 66
1.3. Giáo xứ, cộng đoàn truyền giáo 67
1.3.1. Sứ vụ đến từ Thiên Chúa Chính Thiên Chúa  67
1.3.2. Trở thành bạn hữu của Đức Ki-tô  68
1.3.3. Ra đi để sinh hoa trái 69
2. Tương quan sống động giữa linh mục và giáo dân  71
2.1. Đối với người linh mục 71
2.1.1. Kết hiệp với Đức Ki-tô trong đời sống cầu nguyện  71
2.1.2. Linh mục sống Mầu Nhiệm hiệp thông  75
2.1.3. Thi hành đức ái mục tử 76
2.2. Đối với người giáo dân 78
2.2.1. Ơn gọi Ki-tô hữu 78
2.2.2. Sống mầu nhiệm hiệp thông 80
2.2.3. Thực thi sứ mạng  81
2.3. Lời mời gọi cộng tác 82
KẾT LUẬN  
THƯ MỤC THAM KHẢO MỤC LỤC