Anh em là muối và ánh sáng (Mt 5,13-16)
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Nguyễn Văn Đoàn
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013786
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 62
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân  4
Danh mục viết tắt 4
Dẫn nhập  6
Chương I. Tổng quan về Muối và Ánh sáng  7
1. Khái quát  7
1.1. Muối  7
1.1.1. Muối ăn  7
1.1.2. Muối hóa học  8
1.2. Ánh sáng  8
2. Biểu tượng của Muối và Ánh sáng  9
2.1. Thuật ngữ “Biểu tượng”  9
2.2. Biếu tượng của Muối  10
2.2.1. Kết tinh và hòa tan  10
2.2.2. Tẩy uế và bảo vệ  10
2.2.3. Tình huynh đệ và lòng hiếu khách  11
2.2.4. Tính vĩnh cửu  11
2.2.5. Sự khô cằn  12
2.3. Biểu tượng của Ánh sáng  12
2.3.1. Một thời đại mới được phục hưng  12
2.3.2. Sự nhận thức  13
2.3.3. Biểu tượng của thần linh  13
2.3.4. Nguồn phát sinh sự sống  13
2.3.5. Cứu tinh của con người  13
3. Muối và Ánh sáng trong Thánh Kinh và truyền thống Phụng vụ  14
3.1. Muối  15
3.1.1. Cựu ước  15
3.1.2. Tân ước  16
3.1.3. Truyền thống phụng vụ  17
3.2. Ánh sáng  18
3.2.1. Cựu ước  18
3.2.2. Tân ước  20
3.2.3. Truyền thống phụng vụ  22
* Tiểu Kết  23
Chưong II. Anh em là Muối và Ánh sáng  24
1. Khái quát về Tin mừng thứ nhất  24
1.1. Tác giả, độc giả, và thời gian biên soạn  25
1.1.1. Tác giả  25
1.1.2. Độc giả 27
1.1.3. Thời gian biên soạn  27
1.2. Cấu trúc  27
1.3. Một số tư tưởng thần học độc đáo  29
1.3.1. Đức Giêsu là Đấng Mêsia đích thực đã được loan báo trong Cựu ước  29
1.3.2. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa  30
1.3.3. Đức Giêsu và Lề Luật  30
1.3.4. Giáo hội học  31
1.3.5. Người môn đệ Chúa Giêsu  31
2. Chú giải đoạn Tin mừng Mt 5,13-16  32
2.1. Bối cảnh  32
2.2. Cấu trúc  33
2.3. Chú giải  34
2.3.1. Chính anh em là Muối cho đời  35
2.3.2. Chính anh em là Ánh sáng cho trần gian  38
* Tiểu kết  43
Chương III. Sứ mệnh là Muối và Ánh sáng trong thế giới hôm nay  44
1. Hoạt động tông đồ giáo dân  44
1.1. Giáo dân loan báo Tin mừng  45
1.2. Giáo dân góp phần tích cực vào các môi trường hoạt động tông đồ  46
1.2.1. Các cộng đoàn trong Giáo hội  46
1.2.2. Gia đình trong việc tông đồ  47
1.2.3. Giới trẻ hoạt động tông đồ  48
1.2.4. Môi trường xã hội  49
1.2.5. Trên bình diện quốc gia và quốc tế  49
2. Linh mục sống sứ vụ là muối và ánh sáng trong thế giới hôm nay  50
2.1. Thừa tác viên của Chúa Kitô giữa muôn dân  51
2.2. Thừa tác viên thánh thiện trong Chúa Thánh Thần  52
2.3. Thừa tác viên của tình huynh đệ  54
* Tiểu kết  55
Kết luận  56
Thư mục tham khảo  56
* Kinh Thánh và Huấn Quyền  57
* Sách tham khảo  57
* Từ điển 59
Mục lục 60