Chia sẻ: Lương tâm luân lý của người trẻ Công giáo Việt Nam hôm nay
Phụ đề: Nội san thần học - Mục vụ - Tu đức
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S102
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013940
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013941
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013942
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
"Bên ngoài" - "Bên trong" - "Bên trên"  
Lm. Nguyễn Trọng Viễn, OP 5
Phải chăng lương tâm không bằng lương tháng?  
Phêrô Mạnh Tâm, OP 19
Trong tay Ngài  
Thơ - Phù Vân 30
Vài hướng nhìn và lương tâm luân lý giới trẻ Công giáo Việt Nam hôm nay  
Gioan Nguyễn Văn Trình, MF 31
Lương tâm: "tiếng nói" chung cuộc trước chọn lựa của người trẻ  
Ts. Nguyễn Năng, OP 59
Lương tâm luân lý Kitô giáo trong thời đại hiện nay  
Phong Trần 73
Tương đối hóa đời sống luân lý là hệ quả của xao nhãng đời sống đức tin  
Ts. Luca Giuse Phạm Hồ Hùng Sơn, S.P 99
Nhịp sống thinh lặng  
Thơ - Cát Trắng, FMI 112
Lương tâm luân lý và hạnh phúc đích thực của con người  
Thành Duy, OP 113
Thánh Martinô, tấm bánh bẻ ra cho người nghèo  
Fr. Quốc Văn, OP 131
Đã có Ngài  
Thơ - Phù Vân 137